Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018

De genetische vooruitgang bij suikerbietrassen blijft merkbaar. Vooral bij rassen met aanvullende resistentie(s) zijn er weer nieuwe, verbeterde rassen beschikbaar gekomen. De presentatie geeft een overzicht van de ontwikkelingen in beschikbare resistenties en bijbehorende rassen. Daarnaast worden adviezen voor een weloverwogen rassenkeuze behandeld.

Uitgelicht: Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018

Contactpersonen

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit
Noud van Swaaij
Plantenfysiologie / rassen / statistiek / opbrengstprognose

Mogelijk ook interessant