“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Onkruid integraal aanpakken
Poster: Succescyclus beheersing bladschimmels
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Voldoende groen tot aan de oogst
Late aantasting vergelingsziekte heeft weinig impact
Groenbemesters voor een gezonde bodem
Toetsing (<em>Meloidogyne fallax</em>) resistentie in suikerbiet
Controleren en op tijd ingrijpen
IRS Jaarverslag 2022 online