Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Kader: Schone weg tijdens de oogst
Sleutelrol voor de pH rondom bodemkwaliteit
Plantwegval door bodeminsecten voorkomen
Bodemadvieskalender
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Video ‘Vergelingsziekte’
IRS Jaarverslag 2020