Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Video ‘Vergelingsziekte’
IRS Jaarverslag 2020
Sensoren helpen bij bestrijding bladschimmels
Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)
Samen gaan voor duurzame bietenteelt
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’
Video ‘Herkenning bovengrondse insecten in de bietenteelt’
Video ‘Beheersing bietenvlieg in het voorjaar’