Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Geleidelijke transitie naar combinatie van chemische en mechanische aanpak
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 – Aangepast advies bladluisbestrijding
Bladluiswaarschuwingsdienst 2020
Bestrijding van ALS-tolerante en niet-ALS-tolerante onkruidbieten met diverse graanherbiciden
Het rendement van de suikerbietenteelt
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details