Zuurstofgebrek door neerslag

Door de lokaal flinke hoeveelheden regen die zijn gevallen, worden bietenpercelen gesignaleerd waar de groei lijkt te stagneren. Dit gaat gepaard met een bleekgroene- tot geelverkleuring van het gewas. Veelal is een zuurstofgebrek hier de oorzaak van.

Groeistagnatie
Doordat de bodem kan verzadigen bij hevige buien, wordt zuurstof uit de poriën verdrongen en ontstaan zuurstofarme of -loze omstandigheden. De wortels, of een deel hiervan, kunnen zwart verkleuren. De opname van voedingsstoffen wordt hierdoor beperkt. De bleke loofkleur heeft veel weg van een stikstoftekort.

Proeven met bijbemesting
Het IRS heeft enkele keren proefvelden aangelegd op percelen waar de groei stagneerde na hevige neerslag. Een extra stikstofgift vanaf half juni leidde niet tot een hoger financieel resultaat doordat het suikergehalte daalt en de hoeveelheid aminostikstof toeneemt. Het wortelgewicht wordt bovendien maar beperkt verhoogd. Hoe later in het seizoen wordt bijbemest, hoe meer de extra stikstof drukt op het suikergehalte en dus de financiële opbrengst.

Weinig maatregelen
Naast bijbemesten heeft ook schoffelen doorgaans weinig effect. Zorgen voor een zo spoedig mogelijke afwatering is de beste manier om schade te beperken.


Foto 1. Na flinke buien kan het gewas bleekgroen tot geel kleuren door een (tijdelijk) zuurstofgebrek.

Zuurstofgebrek door neerslag

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant