Zonnig en goede opkomst op Praktijkdag

Afgelopen donderdag (30 juni 2011) trok de Praktijkdag suikerbieten en pootaardappelen Noordelijke klei ongeveer 400 geïnteresseerde bezoekers en veel leveranciers naar Munnekezijl. Onder een mooie wolkenlucht, en slechts één kleine bui, maar verder zonnig weer konden de telers en loonwerkers het ochtend- of het middagprogramma doorlopen. Hieronder vindt u een foto-impressie van de dag, toegespitst op suikerbieten. Voor een uitgebreidere impressie van de pootaardappelonderdelen verwijzen we u graag naar onze mede-organisator SPNA.
 
Aike Maarsingh (voorzitter Stichting SPNA) opende zowel het ochtend- als het middagprogramma. Hij benadrukte dat zowel de pootaardappel- als de suikerbietenteelt belangrijke teelten zijn voor de Noordelijke klei.
 
 
Na de opening namen de (meeste) bezoekers plaats op de wagens om langs de acht verschillende onderwerpen te rijden.
 
Noud van Swaaij (coördinator rassenonderzoek suikerbieten bij het IRS) gaf uitleg over het rassenonderzoek. In deze proef liggen 75 rassen in drie herhalingen. Vanaf de excursiewagens waren de verschillen in kleur en loofhoeveelheid goed te zien. Meer achtergrondinformatie kunt u lezen in ‘1. Rassenonderzoek suikerbieten’.
 
Namens het IRS lichtte Bram Hanse de stikstofrijenbemestingsproef in suikerbieten toe. In deze proef wordt het effect van rijentoediening op de opbrengst en kwaliteit van de bieten vergeleken met het effect van breedwerpige toediening. En dit bij vier verschillende stikstofhoeveelheden. Resultaten zijn pas na de oogst beschikbaar, maar nu was al wel duidelijk het verschil te zien tussen 0 en 66 kg N per hectare en 125 en 175 kg N.
 
Bezoekers konden duidelijk de verschillen zien in mangaangebrek tussen onbehandeld en de twee behandelingen (mangaannitraat en mangaancarbonaat). Meer over het gebrek en het advies is te lezen in ‘2b. Mangaangebrek kan flink opbrengst kosten’.
 
 
Op de bovenste foto is een mooie en regelmatige verdeling van de planten te zien. Op de onderste foto is te zien dat de verdeling minder regelmatig is als gevolg van een versleten zaaischijf. Zo’n slechtere verdeling resulteert in slechter kopwerk bij het rooien.
 
In de stand van het IRS konden telers en loonwerkers hun bietenzaaischijven laten keuren. Diverse zaaimachinebezitters maakten van de gelegenheid gebruik, zodat men weer op tijd de zaaimachine klaar heeft voor het volgende bietenzaaiseizoen.
Robbert Boon (links) en Edwin van Lakwijk keurden 90 schijven, waarvan er helaas 37 (41%) afgekeurd werden. Een teken dat deze controle belangrijk is.
 
De IRS bietenkliniek ontvangt ieder voorjaar bietenplanten met symptomen van herbicidenschade. Om de verschillende symptomen te laten zien, is een stuk bieten later gezaaid en zijn verschillende middelen(combinaties) toegepast. Hieronder enkele symptomen.
Linkerrij heeft een verontreiniging van Capri Twin te verduren gekregen.
 
Verwisseling van middelen (door vergelijkbare verpakking) komt regelmatig voor. Hier het gevolg van Ally in plaats van Safari toepassen.
 
Ook wordt soms olie verwisseld met glyfosaat (bijv. Roundup).
 
Na een toepassing van maïsherbiciden (triketonen) en geen kerende grondbewerking is in de bieten witverkleuring mogelijk.
 
Elma Raaijmakers (IRS) toont een strokenvergelijking van speciaal en standaard pillenzaad. In de strook met standaard pillenzaad zaten vrij veel zwarte bonenluizen en de schadedrempel was overschreden.
 
Douwe Werkman (SPNA) geeft uitleg bij een demoproefje waarin gekeken werd naar de relatie tussen pootaardappelmaat en pootafstand in de pootaardappelteelt. Zie voor een uitgebreidere impressie van dit onderwerp de site van SPNA.
 
Wyncko Tonckens (tweede van rechts) en Laurens Persoon (rechts) van DLV Plant lichtten twee proeven namens de Pootaardappelacademie toe. Wyncko ging in op het gebruik van meststoffen/groeiverbeteraars bij de teelt van mini-knollen. Laurens ging in op de mogelijkheden van besparing van meststoffen door het gebruik van rijenbemesting in pootaardappelen. Zie voor meer informatie de site van SPNA.
 
Jan Paauw van PPO gaf uitleg bij de proef naar het effect van bodemverbeteraars op de structuur van de bodem. In deze langjarige proef liggen diverse producten, zie voor een lijst en de resultaten van het eerste jaar ‘5. Wat doen bodemverbeteraars met uw bodem?’.
 
Aan het einde van de rondgang kwamen alle trekkers en wagens aan bij de demonstratie spuittechniek.
Jaap van ’t Westeinde (SPNA) leidde deze demonstratie en vertelde over allerlei mogelijkheden om drift te reduceren.
Daarna demonstreerden de fabrikanten van Agrifac, CHD, Kverneland/Rau en de Wingsprayer de techniek op hun machine. Voor deze demonstratie was veel belangstelling.
 
Binnen en buiten de schuur was een grote bedrijvenmarkt ingericht, met ruim veertig bedrijven/instellingen, hieronder enkele foto’s.
 
 
 
 
 
In de stand van Productschap Akkerbouw werd door een medewerkster van Stigas de longinhoud gemeten van bezoekers.
 
In de stand van het IRS liet Annemarie Naaktgeboren geïnteresseerden twee kokers met bieten zien…
In de linker koker waren zeer duidelijk witte bietencysten te zien. De wortels in de andere koker waren schoon.
 
Verder lagen er diverse voorbeelden van ingezonden diagnostiekmonsters, zie hieronder enkele voorbeelden.
 
 
 
 
 
Enkele tientallen bezoekers meldden zich vooraf aan bij Hessel Doornbos van DLV Plant voor verlenging van de spuitlicentie.
 
Naast telers en loonwerkers was ook de (landbouwvak)pers goed vertegenwoordigd. De eerste was journalist Remco de Vries van Omroep Friesland. Hij heeft om 6:50, 7:50 en 8:50 live verslag gedaan vanaf de SPNA-proefboerderij Kollumerwaard.
De fotograaf staande op de kar is Han Reindsen van de redactie van Nieuwe Oogst.
 
Wij willen hierbij alle sponsors en medewerkers aan deze dag bedanken:
Suiker Unie, Rabobank, LTO Noord, Agrifac, AgriVer Agrarische Verzekeringen, Agro Vital, Agrometius, Agrovision, Bakker Ulrum, BASF, Bayer Cropscience, Belchim Cropprotection, Biochar, Blgg, CHD Eefting, De Groene Vlieg, De Jong & Laan, DLV Plant, Dubex b.v., Evers Agro BV, Geertsema BV, Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & KG, Hamminga Drainage B.V., HZPC Holland BV, Innoseeds B.V., Johan Schuitema BV / Van Cingel, Joppe voorkiemzakken, Kistenmevrouw, Kverneland/Oosterhof, KWS Benelux bv, Makhteshim Agan Holland, NCOR, NNZ BV, ODN, Pootaardappelacademie, Prins Mechan BV, Productschap Akkerbouw/Stigas, PRP-SOL, SESVanderHave Nederland bv, Spriensma, Strube, Syngenta Seeds, Timac Agro Nederland, VanDijke Semo, Vereinigte Hagel Nederland, Vossen Laboratories, Wingssprayer, WPA Zeker&Vast.


Diverse andere organisaties hebben deze dag ook reportages gemaakt:
  • mede-organisator SPNA heeft op haar site een impressie toegespitst op pootaardappelen
  • op agd staat een bericht over bodemverbeteraars 
  • in agd.weekend van 1 juli staat ‘Met kar langs veldproeven in Munnekezijl’
  • Nieuwe Oogst: ‘Grote opkomst praktijkdag Kollumerwaard
  • uitgebreide foto-/film-impressie ‘Geslaagde praktijkdag bij SPNA’ op Trekkerweb
  • ‘Onderzoek van SPNA en IRS’ in Boerderij van 5 juli 2011
  • ‘Kennis bijspijkeren op velddagen’ in Veldpost (9-7-2011)
  • ‘Bieten en pootgoed goede mix’ in Nieuwe Oogst (editie LTO Noord) van 9 juli 2011
  • ‘Veel belangstelling voor longtesten op de Akkerbouwvelddag en de Praktijkdag suikerbieten en pootaardappelen’ op www.productschapakkerbouw.nl (11 juli 2011)
  • Rabobank bieten en pootgoed‘ (20 juli 2011)

 

Zonnig en goede opkomst op Praktijkdag

Mogelijk ook interessant