Zaaischijvenkeuring 2022-2023

Zoals ieder jaar biedt IRS weer de mogelijkheid om uw zaaischijven te laten keuren met de daarvoor benodigde apparatuur. Zowel bieten- als cichoreischijven kunnen door ons worden gekeurd. Opsturen van de schijven kan tot 27 januari 2023. De precieze voorwaarden staan hieronder vermeld.

Goede zaaischijven zijn onmisbaar om te voorkomen dat het zaaiwerk en de opkomst hierdoor tegenvalt. Zeker als jaarlijks veel gezaaid wordt, kunnen de cellen in de schijven na enkele seizoenen al (te veel) slijtage vertonen. In de teelthandleiding leest u meer over de gevolgen hiervan. Het advies is om de zaaischijven van buitenvullers eens per vier jaar of iedere 250 hectare te laten keuren. Zaaischijven van binnenvullers kunnen vaak gemakkelijk zelf gekeurd worden, zie paragraaf 3.2.2 ˈOnderhoudˈ. Deze kunnen echter ook opgestuurd worden.

Insturen zaaischijven
Enkele tips en voorwaarden voor de zaaischijvenkeuring zijn:

  • nummer de zaaischijven zodat u weet uit welk element ze komen;
  • stuur alleen goed gereinigde schijven en uitwerpers op;
  • bied schijven aan in een stevige verpakking;
  • zorg dat schijven niet kunnen beschadigen tijdens het transport door ze ook in de doos vast te klemmen;
  • vermeld op én in de verpakking duidelijk naam, straat, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de afzender;
  • het keuren is kostenloos, de verzendkosten zijn voor rekening van de inzender;
  • koop daarom gelijk ook een retourlabel en stop het retourlabel in de doos;
  • let op: bij verzenden onder rembours worden de (hogere) verzendkosten alsnog bij de verzender in rekening gebracht.


Goed verpakte zaaischijven in een stevige doos, inclusief het retourlabel voor de terugzending.

Zaaischijven insturen voor keuring van seizoen 2023 kan tot uiterlijk 27 januari 2023.

De schijven kunt u sturen naar:
IRS t.a.v. Zaaischijvenkeuring
p.a. Cosun innovation center
Kreekweg 1
4671 VA Dinteloord

Voor een goed resultaat is ook het overige onderhoud van uw zaaimachine nodig. Meer informatie over de zaaischijvenkeuring en het overige noodzakelijke onderhoud is te vinden in hoofdstuk 3.2 Zaaimachines van de teelthandleiding.

Benieuwd naar hoe zaaischijven worden gekeurd? We maakten er in 2019 een filmpje van.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant