Zaaimoment is een weloverwogen keuze

Na een aantal koude dagen breekt een periode aan waarin mooi voorjaarsweer wordt verwacht. Op percelen die vlot opdrogen en berijdbaar zijn, zijn de eerste voorjaarswerkzaamheden al uitgevoerd. Met het oog op de temperaturen is het verstandig om nog even te wachten met zaaien.

Schieters
Het zaaimoment kan een jaarlijks terugkerend dilemma zijn. Enerzijds levert vroeg zaaien een langer groeiseizoen, en daarmee een in potentie hogere opbrengst, op. Anderzijds wordt ook het risico op aanzienlijke schietervorming vergroot. Tussen rassen bestaan verschillen in de gevoeligheid voor schietervorming. De huidige rassen op de rassenlijst hebben in het algemeen een goede schieterresistentie, al bestaat bij alle rassen het risico op schieten bij  vroege zaai (voor 10 maart). Stressomstandigheden tijdens en na opkomst, zoals korstvorming of overvloedige regen verhogen eveneens de kans op schietervorming.

De algemene vuistregel is om voor 10 maart terughoudend te zijn met het zaaien van bieten en dit in februari nog uit te stellen. Veelal zijn percelen die grote aantallen schieters bevatten, gezaaid in februari. Dit heeft te maken met de grote kans op een lange periode met lage temperaturen, die het proces van vernalisatie (schietervorming) versnellen. Meer dan 40 dagen met een maximumtemperatuur beneden de 12 graden Celsius leidt over het algemeen tot grote aantallen schieters. Hoe langer deze lage temperaturen aanhouden, hoe groter het probleem kan worden. Ook in volgende jaren kunnen deze schieters tot problemen leiden als ze de kans krijgen om af te rijpen.

Vochtige grond
Met de neerslag en gesmolten sneeuw van de afgelopen periode is de grond op veel plaatsen bovendien nog niet bekwaam om zonder insporing of structuurbederf te berijden. Probeer te allen tijde om vooraf te beoordelen of de grond het toelaat om zonder problemen aan de slag te gaan.


Vroeg zaaien vraagt om een weloverwogen keuze.

Meer over zaaien vind u in de teelthandleiding.

Zaaimoment is een weloverwogen keuze

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant