www.irs.nl vernieuwd

De website met alles over suikerbieten is vernieuwd. De voornaamste verbeterpunten zijn de aanpassingen in de zoekmachine, de gebruiksvriendelijkheid en de uitstraling. Achter de schermen is er ook veel veranderd waardoor het onderhoud van de site eenvoudiger en goedkoper wordt.


Als u nu op de site komt, vallen gelijk de drie meest recente nieuwsberichten op. Door middel van de navigatiepijlen kunt u naar links of rechts scrollen en nog meer recent gepubliceerde nieuwsberichten zien.

We werken nu nog meer met foto’s en bewegende beelden. Bijvoorbeeld op de overzichtspagina’s.

Op de homepages van de interessegebieden zijn de video’s van IRS Televisie per interessegebied te zien.

Op de homepage staan, per interessegebied, de actuele applicaties overzichtelijk bij elkaar genoemd.

Bij publicaties is onder de samenvatting nu te zien wat u in de pdf kunt verwachten. U kunt al door de pdf bladeren zonder dat u die hoeft te downloaden.

‘Struin’ gerust eens rond op de site. Er staat enorm veel informatie op. Om die informatie beter toegankelijk te maken, hebben we de zoekmachine vernieuwd. De zoekresultaten worden op een overzichtelijke manier weergegeven. In het tabblad ‘alle’ staat per zoekresultaten met een gekleurde punt aangegeven tot welke categorie (nieuws, publicatie, teelthandleiding, enz.) het behoort. Deze categorieën kunt u terug vinden in de tabbladen van het zoekresultaat.

 

Veelgestelde vragen staan gerubriceerd per onderwerp.

Verder is door vele kleine aanpassingen hopelijk het gebruiksgemak van deze site nog verder verbeterd.

In het voorjaar 2019 hebben we de IRS-website tegen het licht laten houden door een afstudeerder van de communicatie opleiding van de Hogeschool Rotterdam. De uitkomsten van het onderzoek van Lisa Müller onder ruim 750 telers en adviseurs hebben geleid tot een vernieuwing van de www.irs.nl.

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant