Wortelknobbelaaltjes beheersen met nieuw suikerbietenras

Het eerste bietenras met resistentie tegen wortelknobbelaaltjes, Redukto, is komend jaar beschikbaar voor telers. Dit ras heeft een resistentie tegen het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en de eerste resultaten laten ook een goede resistentie tegen het bedrieglijke maïswortelknobbelaaltje (M. fallax) zien.

Interessant voor bouwplan
Redukto heeft een financiële opbrengstpotentie die 15-20% lager is dan de andere rassen op de rassenlijst (zie Brochure Suikerbietenzaad 2023). Daarmee is het, puur voor suikerbieten, niet zomaar rendabel om in te zetten. Het kan echter wel interessant zijn voor telers die problemen met wortelknobbelaaltjes ondervinden in andere gewassen. Uit een veldproef van WUR uit 2019 bleek namelijk dat er, na een gewone bietenteelt, nog 500 wortelknobbelaaltjes per 100 gram grond zaten, maar na een teelt met dit resistente ras nog maar 10 wortelknobbelaaltjes per 100 gram.


Foto 1. Aantasting door
Meloidogyne chitwoodi bij schorseneer. Een suikerbiet met resistentie tegen wortelknobbelaaltjes draagt bij aan de beheersing van wortelknobbelaaltjes in bouwplanverband en kan daardoor interessant zijn voor telers die in andere gewassen, zoals erwten, aardappelen en schorseneren problemen ondervinden.

Meer informatie over wortelknobbelaaltjes en rassenkeuze is te vinden in het IRS Informatie-artikel ‘Suikerbieten helpen wortelknobbelaaltjes beheersen’. Over de ras-/zaadbestelling en resistentiekeuzes kunt u lezen in het bericht ‘Maak de juiste rassenkeuze voor 2023’.


Foto 2. Schade door wortelknobbelaaltjes in suikerbieten, waardoor bieten achterblijven in groei.


Foto 3. Op de wortels van suikerbieten van achtergebleven planten, zijn knobbels zichtbaar van het wortelknobbelaaltje.

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant