Wees in gesloten gewas alert op bladschimmels

Elk jaar komen bladschimmels in suikerbieten voor. De eerste aantasting dient zich kortere of langere tijd na het sluiten van het gewas aan. Het exacte moment is moeilijk te voorspellen en vooral afhankelijk van het microklimaat in het gewas en de hoeveelheid sporen van de bladschimmels in de grond. Dit jaar zijn de verschillen in ontwikkeling van de bietengewasen tussen percelen in dezelfde regio groot. Daardoor zullen sommige percelen al (bijna) gesloten zijn, terwijl andere nog ver open staan. Bladschimmels treden op bij een gunstig microklimaat wat makkelijker ontstaat in een gesloten gewas. Bij onregelmatige percelen is het advies om in elk geval de gesloten gedeelten wekelijks te controleren.

Infectiewaarden als hulpmiddel
Hoge infectiekansen (som van 2 opeenvolgende dagen >6, zie) zijn een signaal om de percelen te gaan controleren op de aanwezigheid van bladschimmels. Later in het seizoen kunnen de infectiekansen worden gebruikt om de bladschimmelbespuitingen beter te timen. Dit is met name een goede optie als de sensor in het betreffende perceel staat. Voor alle bladschimmels wordt de schadedrempel overschreden wanneer de eerste vlekjes in het perceel verschijnen. Meestal worden vlekjes 1 tot 2 weken na infectie zichtbaar. Het advies is om een bespuiting met een fungicide uit te voeren op het moment dat de eerste vlekjes verschijnen.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

  1. op percelen met een moeizame beheersing of een hoge druk van cercospora en waar een sensor staat opgesteld, is het advies om eerder een bespuiting uit te voeren. De effectiviteit van de middelen kan namelijk verbeterd worden door een bespuiting uit te voeren nadat er één of enkele dagen hoge infectiekansen zijn geweest (som van 2 opeenvolgende dagen >6). Deze vindt dan plaats voordat er vlekjes zichtbaar zijn;
  2. bij het gebruik van het middel Charge of Serenade. Deze middelen hebben met name een elicitorwerking: het stimuleert de natuurlijke afweer en werkt daarom het best bij een vroege toepassing. Ze kunnen het beste solo worden toegepast rondom het moment dat er hoge infectiekansen zijn geweest in de eerste helft van het bladschimmelseizoen.

Bladschimmelwaarschuwingsdienst
Wanneer er in een regio daadwerkelijk bladschimmels gevonden zijn, gaat er een bladschimmelwaarschuwing uit. Dan krijgen alle telers in de betreffende regio, net als in voorgaande jaren, een sms van Cosun Beet Company.

Meer informatie
Op de bladschimmelpagina (www.irs.nl/bladschimmel) zijn meer details te lezen over het herkennen en bestrijden van de bladschimmels.

Bij twijfel: laat uw teeltadviseur een bladmonster sturen naar IRS Diagnostiek!


Een sensor meet de luchtvochtigheid en temperatuur op 15 cm hoogte in het bietengewas. Op basis hiervan worden de infectiekansen voor cercospora en stemphylium berekend.

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant