Weblog: Schijf van 5

Deze weblog is op 18 november 2015 verschenen op www.akkerwijzer.nl.

Onlangs bracht de Gezondheidsraad nieuwe richtlijnen goede voeding uit. Op basis daarvan wordt komend jaar de bekende schijf van 5 geactualiseerd. Met als uiteindelijk doel gezondheidswinst.

Vorig jaar heb ik meegewerkt aan een update van de Duitse richtlijn VDI 6101. Deze heeft als doel preventie van ondergrondverdichting en minder risico’s op structuurschade door rijden over land. Bij de eerste versie in 2004 viel het, net als bij de voedingsrichtlijn, op dat er zeer selectief en meestal maar één punt uit de richtlijn wordt opgepakt in de pers of door belanghebbende bedrijven.

Ik heb op de Agritechnica een rondje gemaakt langs vooral bietenrooiers om te zien hoe fabrikanten de nieuwste richtlijn oppakken. Ik bespeur bij meerdere fabrikanten dat ze veel meer dan in het verleden open staan voor het geluid dat er voor de bodem bovengrenzen zijn voor bandspanning, wiellast en machinegewicht. Dat was heel anders toen ik 25 jaar geleden sprak over dit onderwerp.

Meerdere rooierfabrikanten zijn stellig dat je als fabrikant ook een verantwoordelijkheid hebt en moet nemen. Mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een enkele probeert nog weg te komen met ‘je hoeft de bunker niet vol te doen’ of ‘ik doe mee als iedereen het doet’; in mijn ogen achterhaalde opvattingen van korte-termijn-denken.

Mijn kandidaten voor een ’schijf van 5’ voor technische richtlijnen/hulpmiddelen ter preventie van bodemverdichting bij rijden op land:

  1. benut betere bandentechnologie in het voordeel van de bodem én niet om de wiellasten/bunker te vergroten. Op een enkele uitzondering na zag je dit goed toegepast met de nieuwste banden met ultraflextechnologie. De eerste stap is altijd een bandspanning onder 1,5 bar om de ondergrond te sparen. Daarnaast is het doel om verdere vooruitgang te benutten om de banddruk verder te verlagen voor behoud van bodemstuctuur in de bouwvoor;
  2. alle banden op een gelijke lage bandspanning (dus niet de trekker mooi op een lage druk van 0,8 bar en de kipper op truckbanden met 6 bar). Op dit punt boeken rooierfabrikanten vooruitgang, vooral door de trend naar meer drieassers;
  3. een maximale wiellast van 10 ton. Dit lijkt moeizamer, al komen we dichter in de buurt;
  4. een drukwisselsysteem zou standaard af-fabriek op trekkers moeten zitten. Dat verdient zich snel terug in besparing op diesel en tijd. Hier zie je de constructeurs langzaam opschuiven en met de eerste voorbeelden op de beurs komen, ook waren er die claimen 10 keer sneller bandspanning te kunnen wisselen dan met de huidige systemen;
  5. een volgende stap is een sensor in de band die helpt om de band altijd optimaal te belasten voor bodem, brandstof, tijd, levensduur banden en kosten. Dat vraagt nog wat ontwikkelwerk.

Ik ben benieuwd hoe snel deze schijf van 5 wordt opgepakt en omgezet in voordelen voor de praktijk.

PS: degene die nog geïnteresseerd zijn in mijn rondje over de Agritechnica bekijk de foto’s op de IRS-site

Weblog: Schijf van 5

Contactpersoon

Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek

Mogelijk ook interessant