Wat te doen met afgeraapte bieten?

Een onafgedekt hoopje bieten kan in het voorjaar een bron zijn voor bijvoorbeeld vergelingsziekte. Om het verspreiden van bietenziekten en -plagen tegen te gaan en het afbraakproces te versnellen kunnen afgeraapte bieten het beste zo klein mogelijk gemaakt worden. Bieten breken namelijk niet zo gemakkelijk af als andere gewassen. Een optie is om de stukken biet onder zwart plastic, met wat grond bovenop het plastic, te bewaren. Dit om te zorgen voor zuurstofloze omstandigheden. Laat de bietdelen in elk geval tot na de zomer afgedekt liggen. Vervolgens kan dit met de compost of vaste mest verspreid worden op bijvoorbeeld een graanstoppel (mits er niet het jaar erna bieten worden geteeld ).

Afgeraapte bieten kunt u eventueel ook met een (stal)mestverspreider verkleinen en over het land uitrijden. Pas wel op dat u hierdoor de structuur niet bederft en rijdt bij voorkeur uit op een strook/perceel waar voorlopig geen bieten worden geteeld. Na het verspreiden, dienen alle bietdelen ondergewerkt te worden.

Mocht u de mogelijkheid hebben om de (verkleinde) bieten af te voeren als groenafval, dan is ook dat een optie.

Pas op met onderploegen of begraven
Bij het onderploegen of onderwerken van grote hoeveelheden bietdelen onder natte en zuurstofloze omstandigheden bestaat er een risico op anaërobe vergisting. Deze zuurstofloze vergisting is te herkennen aan de blauwe stinkende laag (onderin de bouwvoor). Hierbij kunnen zich verschillende stoffen vormen die giftig zijn voor de wortels van het volgende gewas en beworteling hiervan belemmeren. Een volggewas zoals uien is hier bijvoorbeeld heel gevoelig voor. Zorg er daarom voor dat de bietdelen goed klein zijn en ploeg onder goede omstandigheden of stel – indien noodzakelijk – het ploegen uit.

Volggewas
Zomergranen hebben de voorkeur als volggewas, omdat dit gewas het mogelijk maakt om opslag van suikerbieten te bestrijden met ALS-graanherbiciden, zoals Biathlon 4D of Primstar in combinatie met MCPA. In het geval van Conviso Smart-rassen raden we een combinatie van MCPA en Starane Top aan.


Foto 1. Een hoop niet-geleverde bieten. Als het blad uitloopt is dit een belangrijke bron van vergelingsziekte voor het nieuwe teeltseizoen. Tijdig opruimen is daarom aan te raden.

Mogelijk ook interessant