Warme dagen op komst

Door de snelle loofproductie in juni en juli is de waterbehoefte van suikerbieten groot. Met het uitblijven van neerslag in de afgelopen weken, zijn op vooral de lichte gronden al veel bietenpercelen te zien waar het blad overdag slap hangt. Met de vooruitzichten voor komende week zal dit op steeds meer plekken gaan gebeuren. In dit bericht leest u meer informatie over beregening van suikerbieten.

Gewasproductie
Het sluiten van de huidmondjes is een mechanisme dat de suikerbiet gebruikt om de verdamping te beperken. Als er, ondanks het sluiten van de huidmondjes, onvoldoende vocht beschikbaar is voor de bladeren om te verdampen, gaat het loof slap hangen. Dit betekent ook dat de fotosynthese, en daarmee de productie, wordt afgeremd. Als het gewas verdroogt en vervolgens weer vocht opneemt, wordt suiker uit de wortel gebruikt om nieuw loof te ontwikkelen. Dat gaat ten koste van het suikergehalte. Continu beschikbaar water is dus belangrijk om groeiverstoring te vermijden.

Opbrengstreductie
Als bladbeschadiging door verbranding optreedt, vindt er groeistagnatie plaats. Hiervoor moet het loof langere tijd op de (hete) grond liggen. Het blad komt dan ook niet meer overeind gedurende de nacht. Ingrijpen middels beregening helpt het gewas vanaf dat moment om aan de groei te blijven. Beregenen kan daarnaast ook nodig zijn om een fungicidebespuiting op vitaal, rechtopstaand blad te kunnen uitvoeren. Een beregeningsgift van 30 tot 40 millimeter geeft het beste resultaat. Bij het uitblijven van regen is herhalen van diezelfde gift nodig na ongeveer 10 dagen. Beregenen bevordert echter ook de ontwikkeling van bladschimmels, met name cercospora. Hou de ontwikkeling van bladschimmels bij beregening dus extra goed in de gaten en spuit indien nodig. Het meest effectief is een bespuiting op blad dat (fris) overeind staat. Zie ook het eerder verschenen bericht ‘Verbeteren bladschimmelbeheersing’.

Meer informatie over de effecten van beregening op bladschimmels kunt u vinden in onze vraagbaak:

Monitoren
Vaak begint het gewas weg te kwijnen op de plaatsen waar het wortelstelsel slecht is ontwikkeld door structuurproblemen of is aangetast door bijvoorbeeld aaltjes. Het is raadzaam om op die plaatsen de wortels van dichtbij te bekijken om de mogelijke oorzaak te achterhalen.

Of een beregening rendabel is, is lastig aan te geven. De meeropbrengst die een beregening zou moeten opleveren, verschilt per bedrijf. In juni en juli is een beregening effectiever dan in augustus of september.

Beregeningsverbod
Ga voor uw eigen regio na of er een beregeningsverbod is, voordat u start met beregenen.

Meer informatie over beregenen leest u in de teelthandleiding.


Foto 1. Slapende bieten op een perceel in Vredepeel op 6 juli.

Warme dagen op komst

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant