Warme, boeiende Praktijkdag suikerbieten en cichorei

Op 2 juli 2015 werden diverse weerrecords verbroken, maar ondanks het warme weer konden PPO en IRS ongeveer 300 bezoekers verwelkomen op de Praktijkdag suikerbieten en cichorei op PPO-locatie Vredepeel.


Frans Tijink (IRS) heette zowel ’s ochtends als ’s middags de gekomen belangstellenden welkom. Hij gaf de bezoekers mee dat er bij suikerbieten en ook cichorei grote stappen gezet zijn, maar in beide gewassen zijn er ook ambitieuze doelstellingen. Met aandacht op het juiste moment is veel te bereiken in deze teelten.
Hij bedankte de hoofdsponsoren CSV COVAS, Sensus en Suiker Unie en de vele standhouders. Vervolgens riep hij de bezoekers op om mee te lopen naar de excursiewagens.


De excursiewagens reden langs zes verschillende onderwerpen, om aan het einde samen uit te komen bij een centrale demonstratie spuittechniek, maar daarover later meer.


Dat de excursiewagens met alle bezoekers ongeveer gelijktijdig bij de spuittechniekdemo arriveerden was mede te danken aan de begeleiders/tijdbewakers van CSV COVAS, Suiker Unie, IRS en de trekkerchauffeurs van PPO Vredepeel. Hier krijgt de middagploeg instructies.


Harry Verstegen (PPO Vredepeel) en Janjo de Haan (PPO) benadrukten het belang van voldoende aanvoer van effectieve organische stof (EOS) door de best passende bemestingsstrategie toe te passen. Op PPO-locatie Vredepeel ligt langjarig onderzoek met drie verschillende bedrijfssystemen, meer hierover kunt u lezen op pagina 1 en 2 van de bundel met achtergrondinformatie.


Hilfred Huiting (PPO) gaf uitleg over mechanische onkruidbestrijding. Dat deed hij aan de hand van drie strategieën/systemen aangelegd in, speciaal hiervoor later gezaaide, cichorei. Daarbij liep hij de verschillende werktuigen langs en gaf de voor- en nadelen aan.


Tijdens de Praktijkdag was volop aandacht voor bladschimmelbestrijding in suikerbieten.
Wil op ’t Root (CSV COVAS) gaf het belang van een goede bladschimmelbestrijding aan voor het suikergehalte, de suikeropbrengst en het financiële resultaat van de bieten. Bram Hanse (IRS) ging vervolgens in op de schimmels, de noodzaak om middelen af te wisselen en vooral op de proef met vier verschillende rassen en vier verschillende fungicidebehandelingen. Dit mede in samenspraak met CSV COVAS, omdat men uit de praktijk geluiden hoort dat er verschillen tussen rassen zouden zijn. De huidige systematiek van de waarschuwingsdienst, controleren van de percelen en pas spuiten bij de eerste schimmelvlekjes, maakt een verschil in rasgevoeligheid niet uit.


Bij de officiële rassenproef suikerbieten gaf Elma Raaijmakers (IRS) uitleg over rhizoctoniaresistente rassen en hoe het onderzoek uitgevoerd wordt op in totaal vijf van deze proefvelden. De bezoekers waren onder de indruk van de grootte van de bieten op dit perceel.


Peter Wilting (IRS) ging in op de stikstofbemesting in relatie tot de Nitraatrichtlijn. Links achter hem zijn enkele stikstoftrappen te zien. Duidelijk te herkennen zijn de onbehandeld (0 kg N/ha) en 40 kilogram.
Verder liet hij stroken zien met verschillende P-K-meststoffen toegediend in de zaaivoor.


De beste aanpak bij de diagnose, uitgelegd door Ellen van Oorschot (IRS) en Bert Aasman (DLV Plant).


Bert Aasman (rechts) lichtte toe dat je eerst op perceelsniveau begint en vervolgens steeds verder focust naar plekken/rijen. Aan de hand van een paar voorbeelden besprak hij mogelijke oorzaken.


Ellen van Oorschot ging aansluitend verder door met name op plantniveau in te zoomen.
Op de tafels lagen diverse voorbeelden van aantastingen in suikerbiet…


.. en cichorei. Telers konden zelf kijken met loep en/of microscoop. Deze Diagnostiekservice biedt het IRS via de teeltadviseurs aan. Komt een teler samen met zijn adviseur niet achter de oorzaak van een bepaald probleem/schade, dan kan de teeltadviseur een monster insturen naar het IRS.


Dankzij de huiven op de excursiewagens, de hoofddeksels en voldoende water was de geleide rondleiding redelijk goed uit te houden ondanks temperaturen van 37 graden.


Aan het einde van de rondleiding mocht iedereen van de karren voor de centrale demonstratie spuittechniek. Vanaf 2016 is men verplicht om op het hele perceel 75% driftreductie toe te passen.


Tijdens de demo werd het verschil indruppelgrootte en bedekking van verschillende spuitdoppen en spuittechnieken zichtbaar gemaakt met behulp van watergevoelig papier.


Aan de hand van een, door PPO gemaakt, groot spandoek met daarop foto’s van zowel het watergevoelige papier en de doppen leidde Richard Korver (DLV Plant) zijn verhaal in.


Niet alleen doppen, maar ook andere technieken zoals de WingSprayer kwamen aan bod.


Aandachtig luisteren naar de uitleg over reinigen van spuiten.


Niet alleen de hoofdsponsoren (CSV COVAS, Sensus en Suiker Unie) en de organisatoren PPO en IRS waren aanwezig op de bedrijvenmarkt.


In totaal waren 31 bedrijven aanwezig op de bedrijvenmarkt in de schuur en/of buiten.


Er was de hele dag door volop te drinken en te eten bij de catering en de verschillende standhouders.


De friet van puntzakfriet.nl werd gesponsord door Aviko.

De dag demonsteerde dat met aandacht op details de teelt van bieten en cichorei nog meer opbrengstverbetering mogelijk is. De uitgereikte informatie is hier te lezen

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant