Vreterij door bietenkevers gesignaleerd

Op een aantal percelen is aantasting door bietenkevertjes (Atomaria linearis) waargenomen. Dit zijn kleine kevertjes van 1-1,5 mm lang, die gaatjes in de wortels of bladeren kunnen vreten. Bij massale vraat is er kans op plantwegval of planten met misvormde bladeren na vraat in het hartje van de plant. Ingrijpen is op dit moment niet rendabel.

Schade door bietenkevers
Op klei- en lössgronden waar vorig jaar bieten of spinazie heeft gestaan of op percelen grenzend aan bieten- of spinaziepercelen van vorig jaar, is er kans op vreterij door bietenkevers. Tijdens opkomst van de bieten kunnen planten wegvallen door vraat aan de wortels en hypocotyl. Bij hogere temperaturen (vanaf ca. 15°C) kunnen ook vluchten van bietenkevers worden waargenomen en vreten de kevertjes, soms in massale aantallen, van de bladeren. Aantasting kan variëren van enkele gaatjes in de planten tot weggevreten hartjes en misvormde planten. Financiële opbrengstderving wordt vooral veroorzaakt door ondergrondse vraat met wegvallen van de planten tot gevolg.

Beheersing
Pillenzaad met Force (tefluthrin) biedt enige bescherming tegen plantwegval door ondergrondse vraat. Echter, bij hoge aantallen bietenkevers is de werking onvoldoende en kan plantwegval tot het 2-4 bladstadium alsnog voorkomen. Omdat Force niet wordt opgenomen door de plant biedt het geen bescherming aan de bladeren. Op IRS-bietenkeverproefvelden in 2019 en 2020 leidden bespuitingen, zelfs bij massale vraat in de hartjes en aan de bladeren, niet tot een hogere financiële opbrengst. Deze resultaten werden ook gezien bij soortgelijke proeven bij het Belgische en Deense bieteninstituut. Daarnaast heeft een bespuiting ook geen effect op plantwegval. Een bespuiting tegen vraat aan de bladeren wordt daarom niet meer geadviseerd. Vanaf het 4-6 bladstadium veroorzaken bietenkevers geen (noemenswaardige) schade aan de bladeren meer met bovengrondse vraat omdat de biet dan voldoende bladeren heeft gevormd.

Overzaai zinloos
Bietenkevers blijven actief gedurende het seizoen. Bij ernstige plantwegval door vraat heeft overzaai met bieten hierdoor geen effect, omdat de nieuwe gezaaide bieten opnieuw zullen wegvallen.

Meer informatie
Meer informatie over andere waardplanten van bietenkevertjes is te vinden in het bodemplagenschema.

Bietenkevertjes kunnen worden verward met de aardvlo of bovengrondse springstaart, meer informatie over deze insecten is te vinden in dit bericht.


Foto 1. Bietenkevertjes vreten kleine gaatjes in wortel en hypocotoyl met plantwegval tot gevolg. 


Foto 2. Massale hartvraat door bietenkevertjes op een perceel met hoge bietenkeverdruk (biet-op-biet) op het proefveld in 2019. Op het proefveld op dit perceel leidde een volveldsbespuiting niet tot een hogere financiële opbrengst.


Foto 3. Plant met misvormde groei na massale hartvraat door bietenkevers. Op het proefveld op dit perceel in 2019 leidde een volveldsbespuiting niet tot een hogere financiële opbrengst. De financiële opbengst wordt vooral bepaald door het aantal planten wat blijft staan.

Contactpersoon

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant