Vragen over vergelingsziekte

Plekken met vergelingsziekte zijn sinds begin juli zichtbaar in bietenpercelen. Over vergelingsziekte krijgen we regelmatig vragen. Daarom hebben we enkele vragen toegevoegd aan de vraagbaak met ‘vragen over vergelingsziekte’

Vraag: Wanneer zie ik het schadebeeld van vergelingsziekte?
Antwoord: Planten zullen geel beginnen te kleuren 6 tot 9 weken na infectie, zie ook het bericht ‘Eerste plekken vergelingsziekte zichtbaar’. Daarom is het belangrijk om vanaf begin mei bladluizen goed in de gaten te houden omdat uw perceel al hevig besmet kan zijn voordat u de eerste symptomen ziet.

Vraag: Wat is het verschil tussen de vergelingsvirussen?
Antwoord: De manier van verspreiding (semi-persistent voor BMYV en BChV of persistent bij BYV) en de hoeveelheid schade die het virus kan aanrichten. Maar zelfs de zwakste variant kan al tot 35% opbrengstverlies leiden dus het is tussen 1 mei en 15 juli belangrijk om bladluizen te tellen.

Vraag: Is alle geelverkleuring vergelingsziekte?
Antwoord: Nee, het kan ook iets anders zijn. Symptomen van magnesiumgebrek en schade door wantsen lijken sterken op symptomen van vergelingsziekte. Opvallend is daarbij dat vergelingsziekte vaak in ronde plekken voorkomt, wat bij magnesiumgebrek en aantasting door wantsen niet het geval is. Zie ook het bericht ‘Vergelingsziekte, wantsenschade en magnesiumgebrek lijken sterk op elkaar’. Als u twijfelt is het verstandig om aan het blad te voelen. Als dit verdikt is en leerachtig aanvoelt en een knapperend geluid maakt als u het breekt is de kans groot dat het vergelingsziekte is. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur. Hij of zij kan eventueel een monster ter diagnose aanbieden bij IRS Diagnostiek.

Vraag: Als er geen vergelingsvirus in mijn bietenperceel gevonden is moet ik dan volgend jaar ook bladluizen gaan tellen?
Antwoord: Ja, uw perceel is niet per definitie schoon en er is nog steeds dreiging tot infectie doordat bladluizen het virus mee kunnen nemen. Bovendien kan de virusdruk volgend jaar nog hoger zijn dan dit jaar.

Overige vragen over vergelingsziekte en luizen tellen zijn te vinden in de Vraagbaak.

Vragen over vergelingsziekte

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant