Vorst benutten voor volgende teelt

Terwijl de laatste bieten nog gerooid moeten worden, biedt de vorst ook mogelijkheden om schadevrij een grondbewerking voor volgend seizoen uit te voeren. Daarom in dit bericht enkele aanbevelingen voor de bietenpercelen van het komende jaar.

Mogelijkheden over de vorst
Geploegde percelen kunnen door de vorst mooi verweren. Op zware grond helpt dit bij het maken van het zaaibed.

Als de bovengrond nu goed berijdbaar is, kan onder gunstige omstandigheden geploegd worden of kunnen de rijsporen van de oogst worden losgetrokken, zodat de ontwatering in de winter hier geen probleem wordt. Als de grond modderig is, kan beter gewacht worden met ploegen. Onderploegen van modder en gewasresten zorgt voor zuurstofloze omstandigheden onderin de bouwvoor die de wortelgroei van het volggewas belemmeren.

Ligt het land al geploegd, dan kan een egaliserende bewerking helpen om volgend jaar een werkgang uit te sparen bij de zaaibedbereiding. Dat betekent wel dat de grond berijdbaar moet zijn. Bovendien zorgt een bewerking van de ploegsnede ervoor dat de grond tijd krijgt om te bezakken. Dat bevordert de opkomst van het volggewas. Als de grond in de komende maanden verder kan verweren, kan een volgende zaaibedbereiding voor de zaai wellicht ook niet meer nodig zijn.

Berijdbaarheid controleren
Hoewel de toplaag nu op veel plaatsen bevroren en daardoor goed berijdbaar is, kan de grond daaronder nog nat zijn. De versmering die een bewerking dan kan veroorzaken heeft een averechts effect op de gewasontwikkeling in 2023. Het is dan beter om te wachten. Het is de moeite om dit te controleren door met de spa een gat te graven en de vochttoestand te controleren.

Voor zand- en zavelgronden waar de hoofdgrondbewerking ook in het voorjaar kan plaatsvinden, is het op dit moment vooral van belang om plasvorming te voorkomen en te wachten tot de grond in het voorjaar voldoende opgedroogd is.


Met een rotorkopeg kan de ploegsnede al worden geëgaliseerd.

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant