Voorkom vergelingsziekte door bietenhopen en restanten bieten tijdig op te ruimen

Om vergelingsziekte vroeg in het seizoen te beperken, adviseren we om achtergebleven bieten en -koppen die weer uitlopen in percelen te bestrijden om verspreiding van vergelingsziekte vroeg in het seizoen te reduceren. Ook is het advies om tijdig restanten van bietenhopen op te ruimen.

Teeltvoorschrift vergelingsziekte
Om verspreiding van vergelingsziekte tegen te gaan, is er een teeltvoorschrift van de NVWA, waarin staat dat bieten met bladvorming niet voorhanden of in voorraad mogen zijn. Dit geldt ook voor voederbieten. Onlangs heeft BO Akkerbouw een verzoek ingediend bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om het teeltvoorschrift vergelingsziekte in bieten te wijzigen. Vanwege de warme winters ten opzichte van het verleden is gevraagd om onder andere:

  • de datum van waarop het in voorraad hebben van bieten met bladvorming verboden is te vervroegen voor heel Nederland naar 15 maart;
  • bietenopslag op het perceel uiterlijk 15 april te bestrijden. Het gaat om het ontstaan van bladvorming op (resten van) bieten die achtergebleven of teruggebracht zijn op het perceel waarop deze zijn geteeld.

Bietenopslag op percelen
Op percelen of perceelsdelen (zoals kopakkers) waar niet is geploegd, zijn op verschillende plekken op dit moment uitgelopen bietenkoppen zichtbaar. Als dit resten van bieten betreft, die vorig jaar geïnfecteerd waren, dan vormen zij een belangrijke bron van virus. Dit geldt ook voor (hoeken van) percelen, die door de vorst zijn blijven staan. En is ook van toepassing op voederbieten en rode bieten. Bladluizen kunnen hier vroeg in het seizoen het virus oppikken en in april of mei overbrengen naar jonge bietenplanten in de bietenpercelen.

Op de najaarsbewerkte gronden betreft het in veel gevallen percelen met granen. Het advies is om bij de onkruidbestrijding in granen te kiezen voor middelen die ook opslag van suikerbieten bestrijdt. De gangbare ALS-remmers (zoals Atlantis Star, Capri Twin, Traton) zijn zeer effectief tegen standaard onkruidbieten. Deze middelen zijn niet werkzaam tegen ALS-tolerante bietenrassen van het Conviso Smart-systeem. De ALS-tolerante onkruidbieten kunnen worden bestreden met de toepassing van de combinatie Starane Top en U46 MCPA.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen in de Teelthandleiding bladluizen of vergelingsziekte. Ook vindt u meer informatie in het interview ‘Bietenvergelingsziekte is beheersbaar door acties van de teler’.


Foto 1. Voor de beheersing van vergelingsziekte is het belangrijk om resten van suikerbieten, voederbieten én rode bieten tijdig op te ruimen. Uitgelopen bieten vormen een bron voor vergelingsziekte.


Foto 2. Uitgelopen kop van een suikerbiet in tarwe is een bron voor vergelingsziekte. Door de herbicidebestrijding in tarwe in het voorjaar uit te voeren kan deze bron worden bestreden.

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant