Voorjaarswerk voor de bieten

De afgelopen dagen en nachten waren koud, soms met flinke vorst aan de grond. In combinatie met het mooie weer is het al voorzichtig mogelijk om het land op te gaan als de grond dit toelaat. In dit bericht worden een paar voorbereidende werkzaamheden voor de bietenteelt genoemd.

Grondbewerking
De omstandigheden zijn mogelijk geschikt om nu een groenbemester te verkleinen. Als deze al (deels) afgevroren is, gaat dit wat makkelijker dan bij een nog levend gewas. Doe dit een paar weken voor het zaaien, zodat het afbraakproces al op gang kan komen. Dat kan met bijvoorbeeld een messenwals of klepelmaaier. Gecombineerd met een rotoreg of schijveneg kan de groenbemester ook worden ingewerkt.

Geploegd land kan een eerste keer zaaiklaar gelegd worden. Al dan niet met een tweede bewerking kan er dan rechtstreeks gezaaid worden als het straks warmer wordt. De grond kan bovendien wat bezakken voor het zaaien.

Bemesting
Over een bevroren of opgedroogde bovenlaag kan ook een eerste bemesting worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de kaliumgift. Zo’n 150 kg kalium per hectare is voldoende om de onttrekking door bieten aan te vullen. Op lichte gronden moet daar nog een correctie van circa 50 kg aan toegevoegd worden voor uitspoeling op kale grond in de winter.

Februari is bovendien een geschikte maand om een Nmin-monster te nemen. Daarmee kan het stikstofadvies zo nauwkeurig mogelijk worden vastgesteld. Zonder goed vertrekpunt kan het algemene advies tientallen kilo’s te hoog of te laag uitvallen. Zeker met de nog hoge stikstofprijzen en nadat januari nat was, is de daadwerkelijke hoeveelheid minerale stikstof in de bodem belangrijk voor de juiste berekening van de adviesgift.

Stel het advies op via de handige tool van IRS.

In de Kamerbrief die maandag is verschenen, werd de lijst met vroege teelten bekendgemaakt. Suikerbieten staan hier op en kunnen dus, na een melding bij RVO, vanaf 16 februari worden bemest met dierlijke mest.


Foto 1. Bij voldoende vorst kunnen de eerste bewerkingen voor het nieuwe seizoen al uitgevoerd worden.

Raadpleeg voor specifieke adviezen rondom bemesting ook eens de teelthandleiding.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant