Volop aandacht voor onkruidbeheersing

Onkruidbeheersing in suikerbieten zal de komende jaren waarschijnlijk meer aandacht gaan vragen. Enerzijds door het wegvallen van herbiciden, anderzijds door de reductiedoelstelling van Farm-to-Fork. Daarom is de laatste weken volop aandacht besteed aan zowel chemische als mechanische onkruidbeheersing en de combinatie daarvan.

Groeikracht Cosun Onkruid Platforms
Op 2 (Nieuw Balinge), 8 (Zeewolde), 13 (Oostdijk) en 14 (Neerkant/Deurne) juni zijn door Groeikracht Cosun, Cosun Beet Company, Sensus, Agrifirm, CZAV en IRS veldbijeenkomsten gehouden op de Onkruid Platforms. Bezoekers konden daar verschillende machines, werktuigen en combinaties van chemische en mechanische onkruidbeheersing in suikerbieten en cichorei zien.


Zie voor een impressie deze video van Groeikracht Cosun over het Onkruid Platform in Nieuw Balinge: https://vimeo.com/833407287/40bb6bf2b6. Daarin legt Jan-Kees Boonman (IRS) uit wat er te zien was.

Zie voor meer informatie over de Groeikracht Cosun Onkruid Platforms: https://groeikracht.cosun.nl/projecten/onkruidbeheersing/.

Proefveldexcursies voor adviseurs en/of fabrikanten
Sjef van der Heijden (IRS) heeft op 26 mei twee groepen met adviseurs/voorlichters en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen rondgeleid op een proef met vooropkomsttoepassingen.

Op 16 juni toonde Sjef van der Heijden een lagedoseringensysteem-proef in Moerstraten aan twee groepen adviseurs en fabrikanten.

Duidelijk werd dat een breed pakket aan herbiciden nodig blijft om de onkruiden effectief en met weinig gewasschade te kunnen beheersen. Ook voor een effectieve inzet van mechanische onkruidbestrijding is een breed pakket herbiciden nodig, omdat met name in de beginperiode van de suikerbieten de inzet van mechanisch nog beperkt mogelijk is.

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant