Verminder schade van bodeminsecten door de juiste zaaiomstandigheden

Er zijn verschillende bodemplagen die voor plantwegval in bieten kunnen zorgen. Om schade te voorkomen, kunnen bij zaai diverse maatregelen worden genomen. Belangrijk is dat bieten snel boven staan, waardoor bodeminsecten minder kans krijgen om planten weg te laten vallen. Ook toepassing van insecticiden en het juiste zaaibed kunnen ook bijdragen aan minder plantwegval.

In losse grond veroorzaken bodeminsecten meer schade
Ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten, bietenkevers, miljoenpoten en duizendpoten zijn bodemplagen die plantwegval in de bieten kunnen veroorzaken. In het algemeen geldt dat deze bodemplagen zich in losse grond beter kunnen voortbewegen dan in vaste grond, waardoor ze sneller van plant naar plant kunnen gaan en in korte tijd veel schade kunnen veroorzaken (foto 1). Door het zaaibed twee keer klaar te leggen of het zaaibed aan te rollen kan een vast zaaibed worden gerealiseerd. Let wel op dat de grond niet te vast komt te liggen omdat dit problemen kan geven bij kieming en opkomst.

Bieten snel boven
Hoe sneller de bieten boven staan, hoe minder kans de bodemplagen hebben om planten weg te laten vallen. Onder koude omstandigheden, wanneer de kieming en groei traag verlopen, kan het raadzaam zijn de zaai van bieten nog even uit te stellen. Daarnaast is het advies om bieten niet te diep te zaaien. Dit geeft twee voordelen; enerzijds zijn de bieten dan minder lang onderweg naar boven. Anderzijds werkt Force onvoldoende bij diepe zaai (circa 4 cm), omdat de plant alleen net rondom de pil beschermd is (foto 2). Bij diepe zaai zal de plant onvoldoende bescherming hebben net onder het grondoppervlak. Advies hierbij is om 2 cm diep te zaaien, maar nog wel in de vochtige grond.

Toepassing van insecticiden
Pillenzaad met Force zaaien kan schade beperken, maar bij een zware druk van bodeminsecten werkt het onvoldoende. Vydate 10G wordt niet geadviseerd voor de beheersing van insecten. Het wordt alleen geadviseerd bij overschrijding van de schadedrempels van stengelaaltjes, wortelknobbelaaltjes en vrijlevende aaltjes (zie bericht ‘Januari tot en met maart geschikt voor nemen aaltjesmonster’). Echter, heeft het ook een werking op bodeminsecten, waardoor een teler Force achterwege kan laten indien Vydate 10G al wordt gebruikt tegen aaltjes. Voor de werking van Vydate op insecten is het belangrijk dat de grond voldoende vochtig is, anders valt de werking tegen. Bij aanwezigheid van emelten en ritnaalden wordt Force wel aanvullend geadviseerd.

Nauwer zaaien
Omdat bodeminsecten op percelen vaak pleksgewijs schade veroorzaken, wordt nauwer zaaien niet geadviseerd. Op plaatsen waar geen plantwegval door de bodemplagen heeft plaatsgevonden kan dit juist negatieve gevolgen hebben, met name voor de rooibaarheid en het tarrapercentage.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen in het Bodemplagenschema en de presentaties van de workshops aan adviseurs: ‘Opspoelen en herkennen bodeminsecten’ en ‘De beheersing van bodeminsecten’.


Figuur 1. Een vaster zaaibed (links) zorgt er voor dat bodemplagen minder makkelijk kunnen voortbewegen in de bodem. Op plaatsen waar het zaaibed losser ligt (rechts) is meer risico op plantwegval.


Figuur 2. Vraatschade net onder het bodemoppervlak. Bij diepe zaai biedt Force hier geen bescherming meer.

Verminder schade van bodeminsecten door de juiste zaaiomstandigheden

Contactpersoon

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant