Vergroten effectiviteit van de bespuitingen tegen bladschimmels

Met het bladschimmelseizoen voor de deur leeft de vraag hoe de bespuitingen tegen bladschimmels zo effectief mogelijk zijn. In dit bericht daarom een aantal punten om de bladschimmelbeheersing zo effectief mogelijk uit te voeren bij de verschillende bladschimmels.

Verbeteren beheersing cercospora
De effectiviteit van bespuitingen tegen cercospora kan worden verbeterd door:

  1. het toevoegen van 0,4 L/ha Promotor bij elke bespuiting;
  2. het maken van een tankmix van de volle dosering van twee middelen die een verschillend triazool bevatten bij de eerste of tweede bespuiting;
  3. inzetten Charge voor en tussen het normale schema. Charge niet met mengen met andere producten vanwege risico op neerslaan in de tank;
  4. een bespuiting uitvoeren op basis van de infectiewaarden. Zie hiervoor dit eerder verschenen bericht;
  5. op proefvelden van leveranciers/fabrikanten is meerdere jaren waargenomen dat het toevoegen van bepaalde koperhoudende bladmeststoffen (bijv. Mantus en Vitalosol Gold) aan elke fungicidebespuiting de plant weerbaarder maakt tegen cercospora.

Al deze opties voor het verbeteren van de effectiviteit brengen wel extra kosten met zich mee. Het meest lonend zal de extra inzet zijn op percelen met een hoog tot zeer hoog risico op cercospora. Ga daarom na hoe groot het perceelsrisico van uw percelen is voor cercospora. Dit kan door uw percelen te koppelen aan de BAS-app van Cosun Beet Company. Het perceelsrisico wordt dan per perceel getoond. Percelen met een korte rotatie suikerbieten (1 op 4 of korter), percelen naast percelen waar vorig jaar of het jaar ervoor suikerbieten stonden of die de afgelopen campagne een bietenhoop op de kopakker hadden, hebben een hoger risico op aantasting door cercospora.

Beheersing stemphylium, ramularia, roest en meeldauw
Voor de beheersing van de bladschimmels stemphylium, ramularia, roest en meeldauw geldt de schadedrempel van de eerste vlekjes of aantasting die in het perceel verschijnt. Voor

voor roest en ramularia is er geen specifiek middeladvies, alle middelen werken even goed. Voor meeldauw geldt dat Score 250EC, Borgi en Mavita 250 EC een minder goede werking hebben. Retengo Plust en Spyrale hebben een goede werking tegen stemphylium, Sphere, Mirador Xtra, Score 250EC/Borgi en Difure Solo een matige nevenwerking. Zie voor meer informatie over de herkenning en bestrijding van bladschimmels www.irs.nl/bladschimmel.

Wanneer u afgelopen jaar een zware aantasting door cercospora in uw perce(e)l(en) heeft gezien, is het belangrijk om maatregelen te nemen om de effectiviteit van fungiciden te vergroten.

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant