Verbeteren bladschimmelbeheersing

Nu het bladschimmelseizoen is begonnen, leeft de vraag hoe de bespuitingen tegen bladschimmels zo effectief mogelijk te maken zijn. In dit bericht daarom een aantal punten om de bladschimmelbeheersing zo effectief mogelijk uit te voeren bij de verschillende bladschimmels.

Verbeteren beheersing cercospora
Cercospora heeft de afgelopen jaren veel schade veroorzaakt ondanks de genomen maatregelen. De timing van de eerste bespuiting(en) is essentieel voor de beheersing van cercospora. Fungiciden moeten worden ingezet bij de eerste vlekjes. Deze verschijnen 7 tot 14 dagen na de infectie. Het middel Charge moet zelfs voor het verschijnen van de eerste vlekjes worden ingezet: bij de eerste infectie, dit moment kan worden afgeleid uit hoge infectiewaarden in het sensoren netwerk.

De effectiviteit van bespuitingen tegen cercospora kan worden verbeterd door:

  • het toevoegen van 0,4 L/ha Promotor bij elke bespuiting;
  • bij de eerste of tweede bespuiting een tankmix te maken van de volle dosering van twee middelen die een verschillend triazool bevatten;
  • een bespuiting uitvoeren op basis van de infectiewaarden. Zie hiervoor dit eerder verschenen bericht ‘Hoge infectiekansen cercospora’;
  • inzetten Charge voor en tussen het normale schema op basis van hoge infectiewaarden;
  • inzetten van Microthiol Special Liquid. Dit middel kan solo gespoten worden of worden toegevoegd in de tankmix aan een triazoolhoudend fungicide. Het kan ook bij infectie, voor het verschijnen van de eerste vlekjes, worden gespoten op basis van hoge infectiewaarden;
  • het toevoegen van bepaalde koperhoudende bladmeststoffen (Mantus en Vitalosol Gold) aan elke fungicidebespuiting om de plant weerbaarder te maken tegen cercospora.

Let bij het maken van tankmixen op de mengbaarheid en de volgorde van oplossen van de verschillende producten, zie daarvoor de etiketten van de producten.

Al de opties voor het verbeteren van de effectiviteit brengen wel extra kosten met zich mee. Het meest lonend zal de extra inzet zijn op percelen met een hoog tot zeer hoog risico op cercospora. Ga daarom na hoe groot het risico van uw percelen is. Dit kan door uw percelen te koppelen aan de BAS-app van Cosun Beet Company. Het perceelsrisico wordt dan per perceel getoond. Percelen met een korte rotatie suikerbieten (1 op 4 of korter), percelen naast percelen waar vorig jaar of het jaar ervoor suikerbieten stonden of die de afgelopen campagne een bietenhoop op de kopakker hadden, hebben een hoger risico op aantasting door cercospora.

Beheersing stemphylium, ramularia, roest en meeldauw
Voor de beheersing van de bladschimmels stemphylium, ramularia, roest en meeldauw geldt de schadedrempel van de eerste vlekjes of aantasting die in het perceel verschijnt. Voor roest en ramularia is er geen specifiek middeladvies, alle middelen werken even goed. Voor meeldauw geldt dat Score 250EC, Borgi en Mavita 250 EC een minder goede werking hebben. Spyrale, Bicanta en Belanty hebben een nevenwerking tegen stemphylium. Zie voor meer informatie over de herkenning en bestrijding van bladschimmels www.irs.nl/bladschimmel.

Foto 1. Wanneer u afgelopen jaren een zware aantasting cercospora in uw perceel/percelen heeft gezien, is het belangrijk om maatregelen te nemen om de effectiviteit van fungiciden te vergroten. Doel is om bij late oogst het gewas in ieder geval tot half oktober voldoende groen te houden. Voldoende groen is minimaal één laag groen blad.

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant