Vanaf opkomst bieten zijn ook de eerste onkruiden te vinden

De eerste toepassing met het lage-doseringen-systeem (LDS) bij voorkeur uitvoeren op onkruiden in het kiembladstadium; wacht niet tot de laatste bieten boven staan.


De eerste bespuiting met LDS dient erop te liggen.

Eerste toepassing in het LDS
Vanaf of tijdens opkomst van de bieten wordt in het standaard LDS gespoten met 0,5 liter per hectare fenmedifam (160 g/l), metamitron (700 g/l), ethofumesaat (200 g/l) en olie. Vanaf het gestrekt kiembladstadium van de biet kan de dosering van bovenstaande middelen naar 0,75 liter per hectare, en vanaf het tweebladstadium naar 1 liter per hectare.

Bij vervolgtoepassingen
Onder groeizame omstandigheden kunnen de onkruiden zich snel ontwikkelen. Het advies is om dan zeker het interval tussen bespuitingen kort te houden (ong. 7 dagen). Indien mogelijk toepassen bij voldoende relatieve vochtigheid (> 70%) om een goede werkzaamheid te garanderen.

Lastige onkruiden
Voor moeilijk te bestrijden onkruiden, zoals onder andere bingelkruid, hondspeterselie en diverse veelknopigen (onder andere varkensgras, zwaluwtong en perzikkruid), kan de teler een extra middel aan het LDS toevoegen. In het gewasbeschermingsbulletin en de IRS-LIZ-onkruidbeheersing-applicatie (zie hierna) is meer informatie over de meerwaarde van deze middelen te vinden.

IRS-LIZ-Onkruidbeheersing (ILO)
Deze applicatie voor het LDS kan helpen bij de keuze van de middelencombinatie en de doseringen. In het programma kan de gebruiker de aanwezige onkruiden van het perceel invoeren, tezamen met het groeistadium van de onkruiden en de bieten. Vervolgens krijgt men een passend spuitadvies. Zie www.irs.nl/ILO.

Specifiek advies voor Conviso Smart-systeem
Bij het Conviso Smart-systeem mag de maximale grootte van melganzenvoet en/of uitstaande melde 2 tot 4 blaadjes zijn op het moment van spuiten. Het advies is om de volgende combinatie twee keer toe te passen: per hectare 0,5 liter Conviso One, 1 liter olie, 0,5-1 liter fenmedifam (160 g/l) en 0,5-1 liter ethofumesaat (200 g/l). Hoogste dosering fenmedifam en ethofumesaat gebruiken bij grotere onkruiden (vierblad of groter) en/of onder minder groeizame omstandigheden.

LET OP: standaard bietenrassen zijn erg gevoelig voor Conviso One. Dus voorkom overwaaien en denk aan tankreiniging.


Goed stadium melganzenvoet voor toepassing met Conviso One.

 

 

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant