Teeltvoorschrift vergelingsziekte geactualiseerd

Op 28 maart is het nieuwe teeltvoorschrift ‘Vergelingsziekte’ gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van het teeltvoorschrift is aantasting door vergelingsziekte in bieten, dat wordt overgebracht door bladluizen, te beperken.

Resten bietenhopen opruimen (voor 15 maart)
In het nieuwe teeltvoorschrift staat dat in heel Nederland resten van hopen suikerbieten, voederbieten en rode bieten voor 15 maart opgeruimd moeten zijn als daar bladvorming op aanwezig is. Dit omdat op deze bladeren bladluizen zich kunnen vermeerderen en het virus op kunnen nemen als een biet in het voorgaande jaar besmet is geraakt met één van de vergelingsvirussen.

Opslag bestrijden (voor 15 april)
Opslag op percelen is een belangrijke bron van vergelingsziekte. Daarom is in het nieuwe teeltvoorschrift opgenomen dat suikerbieten, voederbieten en rode bieten op percelen van vorig jaar voor 15 april bestreden dienen te worden als deze opnieuw uitlopen. Opslag is vooral te vinden op percelen met een niet-kerende grondbewerking. Mocht er op het perceel al een nieuw gewas staan, dan is het verstandig dat telers een herbicide inzetten, die ook bieten bestrijdt.

Teeltvoorschrift
Het nieuwe teeltvoorschrift is ook te vinden op de website van de NVWA.


Foto 1. Resten van hopen suikerbieten, voederbieten en rode bieten met daaraan bladvorming moeten met ingang van het nieuwe teeltvoorschrift elk jaar vóór 15 maart opgeruimd zijn.


Foto 2. Opslag van suikerbieten, voederbieten en rode bieten op percelen dienen voor 15 april bestreden te worden als hier opnieuw bladvorming aan komt. Bieten die uitlopen kunnen een bron zijn van de vergelingsvirussen.

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant