Stuifdek vernietigen in suikerbieten

De meeste bietenpercelen zijn laat gezaaid, maar kunnen snel ontwikkelen bij de huidige weersomstandigheden. Dat geldt ook voor als stuifdek ingezaaide gerst. Om te voorkomen dat het stuifdek de groei van de bieten beïnvloedt, is tijdig vernietigen belangrijk.

Voorkom uitstoelen
Het doodspuiten van de gerst kan het beste voor het uitstoelen plaatsvinden. Na het uitstoelen kan een bespuiting tegenvallen en wordt de gerst te groot voor de bieten, waardoor concurrentie om vocht en voedingsstoffen kan optreden. Op het moment dat gerst uitstoelt is deze gemiddeld 15 centimeter hoog. Te vroeg doodspuiten kan echter nog leiden tot stuifschade.

Grassenbestrijdingsmiddel
Diverse grassenbestrijdingsmiddelen zijn inzetbaar tegen het stuifdek gerst. Dit kan in een LDS-bespuiting, maar een afzonderlijke bespuiting in een hogere dosering heeft over het algemeen een beter effect, zeker wanneer de gerst behoorlijk ontwikkeld is. Pas het grassenbestrijdingsmiddel toe bij hoge luchtvochtigheid (RV >70%), voor een zo hoog mogelijke effectiviteit. In het Conviso Smart systeem is geen extra bespuiting nodig voor bestrijding van het gerststuifdek, aangezien de bespuitingen met Conviso One het stuifdek bestrijden.

Beschikbare middelen staan in tabel 13 van het Gewasbeschermingsbulletin. In de teelthandleiding staat meer info over het stuifdek.

Deze gerst is te ver ontwikkeld om in een LDS-bespuiting te bestrijden. Een aparte bespuiting met een hogere dosering grassenbestrijdingsmiddel is hier noodzakelijk.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant