Stel onkruidbestrijding uit bij nachtvorst

Tot het einde van deze week hebben we nog te maken met nachtvorst. Bovenstaande bieten zijn gevoelig voor vorst en dit is op veel percelen aan de stand van de bieten te zien. Het advies is om nu geen onkruidbestrijding uit te voeren. Wacht een aantal dagen, totdat het gewas weer hersteld is.


Beschadigde bietenplant door nachtvorst.

Zeker op de vroeg gezaaide percelen zullen de eerste onkruiden zichtbaar zijn. Na herstel van het gewas wordt een eerste LDS-bespuiting geadviseerd. Ook op percelen waar nog niet alle bieten boven staan, maar wel al onkruiden aanwezig zijn, wordt een LDS-bespuiting geadviseerd. De LDS-basismix bestaat uit fenmedifam, ethofumesaat, metamitron en plantaardige olie. Zodra na de eerste bespuiting weer kiemende onkruiden te zien zijn, kan de tweede LDS-bespuiting worden toegepast. Voor een actueel advies probeer het vernieuwde programma IRS-LIZ-Onkruidbeheersing: www.irs.nl/ilo.

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant