Schieters weghalen blijft nodig

In de vroeggezaaide bietenpercelen zijn soms massaal schieters ontstaan. Het blijft tot zeker half september nodig om deze te verwijderen om bloei en afrijping te voorkomen. Eén schieter kan 2000 tot 4500 zaden produceren; een perceel vol schieters kan in de komende jaren dan ook voor een grote uitdaging zorgen, vooral in de volgende bietenteelt.

Hoe verwijderen?
Trek schieters met biet en al uit de grond en knak de stengel boven de biet. Leg de schieters vervolgens op het gewas neer zodat ze verdrogen.
Bij hoge aantallen zijschieters kan de zaadstengel van de kop verwijderd worden. Het voordeel hiervan is dat de biet behouden blijft, maar de zaadstengel kan weer opnieuw uitlopen. Verwijderen van de biet is daarom aan te bevelen.
Bij schieters met al afgerijpt zaad is voorzichtigheid geboden omdat het zaad gemakkelijk loslaat. Afvoeren van het perceel is dan het advies.


Afgerijpt zaad valt snel op de grond. Voorzichtig afvoeren is dan nodig.

Bij zeer hoge aantallen worden een onkruidstrijker of maaier gebruikt om schieters aan te strijken of af te maaien. Beide methoden hebben nadelen: glyfosaat kan leiden tot rotte bieten bij de oogst en bij maaien blijft het onderste deel van de stengel intact en kan alsnog kiemkrachtig zaad vormen. Schieters kunnen ook worden verwijderd met een onkruidtrekker, onder andere van het merk Klünder. Bij deze methode bestaat de kans op het afbreken van de schieterstengel, waardoor zaadvorming mogelijk blijft.

Bij Conviso Smart rassen is het verwijderen van schieters nog nadrukkelijker van belang omdat toekomstige onkruidbieten van dit type rassen zeer lastig te bestrijden zullen zijn. Meer informatie vindt u in de teelthandleiding.

Schieters weghalen blijft nodig

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant