Rooiverlies beperken bij door aphanomyces aangetaste bieten

Voornamelijk op zand-, dal- en lichtere zavelgronden komen dit jaar bieten voor die zijn aangetast door de bodemschimmel Aphanomyces cochlioides. Doordat bij deze bieten vaak de kenmerkende insnoering aanwezig is, zijn deze bieten erg kwetsbaar bij de oogst. Het grootste risico op bietverlies ontstaat tijdens ontbladeren, als de biet omver wordt gedrukt of de kop volledig wordt afgeslagen. Een aangepaste instelling van de rooier is nodig om ervoor te zorgen dat de opbrengstschade niet verder toeneemt. Inmiddels zijn de eerste aangetaste percelen gerooid. Hierbij zijn een aantal ervaringen opgedaan wat betreft de afstelling van de rooier.

Afstelling van de ontbladeraar
Het lijkt er op dat bij een hoger toerental van de ontbladeraar de bieten beter op de plek blijven staan. Nadeel is dat dit meer vermogen van de bietenrooier vraagt. De ontbladeraar kan beter hoger worden afgesteld, waardoor de grenzen van het toelaatbare wat betreft bladresten zal worden benaderd. Bij een ontbladeraar met poetseras kan de nadruk op de poetseras worden gezet, door deze maximaal achterover te zetten. De poetseras is in het algemeen beter in staat om zorgvuldiger werk te leveren. Indien de rooier is uitgevoerd met scalpeurs is het essentieel dat deze zeer scherp zijn, anders duwt het mes de biet alsnog om.

Afstelling van de rooiunit
Indien de rooier is uitgevoerd met rooizonnen, is het aan te raden de eerste rij achter de rooischaren/wielen zover te laten zakken dat deze net door de grond lopen. Hierdoor worden veel van de bieten die uit de rij zijn geduwd alsnog opgeraapt, in plaats van dat deze ontsnappen onder de rooizonnen door. Uiteraard zal dit zorgen voor extra weerstand en slijtage, zodat op de perceeldelen waar minder aantasting voorkomt de rooizonnen beter direct weer terug hoger worden ingesteld. Rooi vervolgens voldoende diep, zodat de bieten gemakkelijk de rooier in gaan. Een voorzichtige reiniging is vervolgens nodig om ervoor te zorgen dat de kwetsbare bieten zo veel als mogelijk in zijn geheel in de bunker terecht komen. Bovenal zal de keuze voor het juiste oogstmoment en een verlaagde rijsnelheid voor minder bietverliezen zorgen.

Foto 1. Door de voorste rij rooizonnen juist door de grond te laten lopen, worden aangetaste bieten die tijdens het ontbladeren buiten de gewasrij zijn beland alsnog opgeraapt. (foto: Agrarische Dienst Cosun Beet Company).

Contactpersoon

Jan-Kees Boonman
Cichoreiteelt / oogsttechniek / innovatieve proefveldtechnieken / precisielandbouw

Mogelijk ook interessant