Pak emelten preventief aan

Wanneer in het voorjaar de gezaaide bieten wegvallen door vraatschade van emelten, is ingrijpen niet meer mogelijk. Daarnaast heeft toevoeging van het insecticide Force (tefluthrin) aan het zaad en Vydate 10G (oxamyl) slechts een matige werking op emelten. Door nu al de ei-afzet te verhinderen en de eieren en larven uit te drogen, kan schade in de komende bietenteelt worden verminderd.

Ei afzet door langpootmuggen
Emelten zijn larven van de langpootmug. Op dit moment zijn langpootmuggen actief en zetten zij eitjes af in voornamelijk grasachtige gewassen. De ei-afzet vindt plaats tussen half augustus en begin oktober. Om ei-afzet op het bietenperceel van 2022 te voorkomen is het verstandig, indien mogelijk, in de periode van ei-afzet geen gras of grasachtige groenbemester op het perceel te hebben staan.

Emelten bestrijden
Enkele dagen na de ei-afzet komen de jonge larven (emelten) uit de eitjes. Emelten zijn niet gevoelig voor vorst, maar, met name de eitjes en jonge larven zijn wel erg gevoelig voor uitdroging. Om het uitdrogen van de eieren en larven te bevorderen, kan in het najaar een lichte grondbewerking worden gedaan, met bijvoorbeeld een cultivator. Is dit niet mogelijk en staat er een grasachtige, probeer deze dan zo kort mogelijk te houden. In het voorjaar is beperken van emeltenschade erg lastig, omdat de larve dan al een stuk groter zijn en moeilijk te bestrijden.

Meer informatie
Meer informatie over de levenscyclus van emelten en de bestrijding hiervan is te vinden in de teelthandleiding.


Foto 1: Langpootmuggen zijn op dit moment actief en zetten eitjes af, voornamelijk in grasachtige gewassen. Hieruit komen hun larven (emelten). Door nu alvast maatregelen te nemen is schade te beperken.


Foto 2: Emelten veroorzaken plantwegval in suikerbieten. Jonge larve (links) zijn zeer gevoelig voor uitdroging, oudere larven (midden) zijn lastig te bestrijden.

Pak emelten preventief aan

Contactpersoon

Linda Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant