Nieuws uit de bietenkliniek: bietencysteaaltjes
Hanteer de laagste schadedrempel groene bladluizen als het gewas nog niet gesloten is
Aandacht voor nutriënten bij gewassluiting
Nieuws uit de bietenkliniek: wortelknobbelaaltjes
Nieuws uit de bietenkliniek: vrijlevende wortelaaltjes
Nieuws uit de bietenkliniek: meerkoppigheid kent vele oorzaken
Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden
Nieuws uit de bietenkliniek: plantwegval door wortelbrand
Nieuws uit de bietenkliniek: lage pH
Nieuws uit de bietenkliniek: schildpadtorretjes
Op tijd stikstof geven
Nieuws uit de bietenkliniek: vreterij door bodeminsecten en slakken