Opkomst van bieten monitoren

Op veel percelen die vorige week zijn gezaaid, staan de bieten al grotendeels boven de grond. Dankzij voldoende vocht en wat warme dagen verloopt de opkomst van deze bieten een stuk sneller dan op vroeger gezaaide percelen. In dit bericht leest u meer over het volgen van de opkomst van het gewas.

Na 90 graaddagen
Gemiddeld staat de helft van de bieten boven na 90 graaddagen. Het aantal graaddagen is te bepalen door de gemiddelde etmaaltemperatuur minus 3 graden vanaf zaaien bij elkaar op te tellen. Hiervoor kan ook de opkomstapplicatie gebruikt worden.

Telstroken geven inzicht
De opkomst kan gemonitord worden door telstroken aan te leggen. Door op een aantal willekeurige plaatsen op het perceel banen van tien meter in de rij uit te zetten en het aantal planten binnen deze strook te vermenigvuldigen met 2.000, is het plantaantal per hectare eenvoudig te berekenen. Om de twee tot drie dagen tellen tijdens opkomst geeft inzicht in het aantal planten dat nog bovenkomt.

Oorzaken achterhalen
Een tegenvallende opkomst kan uiteenlopende oorzaken hebben. Op diverse plaatsen is een korst ontstaan waardoor gekiemde zaden kunnen sneuvelen. Bij breken van de korst kan een deel van de plantjes afbreken. Ook vraatschade door slakken, muizen of bodeminsecten heeft, vaak pleksgewijs, een effect op het plantaantal. De paragraaf ‘Overzaaien of niet overzaaien’ van de teelthandleiding kan helpen bij het zoeken naar oorzaken van een achterblijvende opkomst.

Overzaaien rendabel?
Wanneer het aantal planten dat opkomt tegenvalt, of wanneer planten na opkomst wegvallen, kan het zijn dat overzaaien meer oplevert dan niets doen. Laat zaaien betekent echter wel dat overzaaien minder snel rendabel is. Om te berekenen of overzaaien rendabel is kan de overzaaiapplicatie gebruikt worden.

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant