Ontwikkeling plantbestand volgen

Dankzij de goede bewerkbaarheid van de grond, zijn de meeste bieten in een prima zaaibed gezaaid.
De eerste plantaantallen van de vroeggezaaide percelen stemmen positief. De wind en hagel van deze dagen kunnen kiembladeren beschadigen en tot plantwegval leiden. Het vraagt daarom extra aandacht om de ontwikkeling van het plantbestand te volgen.

Opkomstdatum
Ruwweg 50% van de planten staat boven na 90 graaddagen. De IRS-opkomstapplicatie berekent, op basis van de temperatuursom vanaf de ingevoerde (zaai)datum en de actuele weersverwachting, wanneer dit moment wordt bereikt voor iedere IRS-regio. Tevens kan ook de verwachte groeipuntsdatum hier bepaald worden. Het aantal graaddagen bepaalt u door de gemiddelde dagtemperatuur min 3 graden Celsius bij elkaar op te tellen.

Plantbestand
Om de opkomst te monitoren kunt u planten tellen. Dit doet u door op verschillende plaatsen op het perceel telstroken van tien meter uit te zetten en het aantal planten in iedere strook te tellen. Door het gemiddelde plantaantal van alle stroken te vermenigvuldigen met 2000 berekent u het plantaantal per hectare. Door dit nauwkeurig en herhaaldelijk te doen wordt de betrouwbaarheid van de tellingen groter en krijgt u een goed beeld van het plantbestand.

Teelthandleiding en applicatie
Door het plantaantal en een aantal benodigde gegevens over uw bietenperceel in de applicatie IRS-overzaaiapplicatie in te vullen, krijgt u een indicatie of overzaaien bij lage plantaantallen nog rendabel is. Deze applicatie is ook voor Android en iOS beschikbaar.

In het hoofdstuk Zaaien van de teelthandleiding vindt u meer informatie over (over)zaaien.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant