Onkruiden opruimen voor aanvang teelt

Nu, begin april, staan op veel bietenpercelen behoorlijk ontwikkelde onkruiden. Zonder kerende grondbewerking is het bijna niet mogelijk om deze onkruiden op te ruimen. Op de lichte gronden is het mogelijk om voor het zaaien te (eco)ploegen. Hierdoor wordt direct met een schoon perceel begonnen.
Op gronden waar ploegen in het voorjaar niet mogelijk is, zal bij aanwezigheid van grotere onkruiden de bestrijding met een zaaibedcombinatie tegenvallen. Bestrijd onkruiden met een middel op basis van glyfosaat. Indien dit achterwege wordt gelaten, is de kans groot dat de onkruiden later in het gewas niet te bestrijden zijn.

Meerdere merken glyfosaat
Er zijn meerdere merken met verschillende gehalten aan glyfosaat op de markt. Lees voor aanvang van de bespuitingen het etiket op de verpakking. Hierop vindt u onder andere de adviesdoseringen en overige voorschriften waar u zich bij de toepassing aan moet houden.


Bestrijd grote onkruiden met glyfosaat!

Advies voor Conviso Smart-systeem
Ook bij dit systeem wordt geadviseerd om bij aanwezigheid van ontwikkeld onkruid in het voorjaar het perceel met glyfosaat te behandelen, om zodoende een schone start te hebben. Dit is vergelijkbaar met de standaardrassen.

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant