Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Met de huidige droge weersomstandigheden is de effectiviteit van herbiciden in suikerbieten minder. Voor een goede onkruidbestrijding kan de inzet van mechanische onkruidbestrijding een optie zijn.

Bespuitingen in standaard rassen
Ondanks de droogte is het aan te raden om bespuitingen tegen onkruid uit te blijven voeren. Het is daarbij belangrijk om de bespuitingen op een moment uit te voeren dat er wat dauwvocht aanwezig is. Dit is vaak in de vroege ochtenduren het geval (tot circa 7.00 uur).
Met name melganzenvoet laat zich onder droge omstandigheden lastig bestrijden. Verhogen van de dosering fenmedifam (Astrix EC/Corzal SE) en olie (Robbester) in het lage-doseringen-systeem is onder deze omstandigheden aan te raden.

Grassen en stuifdek
Indien grassen of een stuifdek bestreden moet worden, zijn de omstandigheden nu ook niet ideaal. Eveneens geldt dat voor deze bespuitingen met een specifiek grassenherbicide (m.n. Centurion Plus of Fusilade Max) het dauwvocht in de vroege ochtenduren benut moet worden voor optimale effectiviteit.

Mechanische onkruidbestrijding
In tegenstelling tot chemische onkruidbestrijding, zijn de huidige weersomstandigheden voor mechanische onkruidbestrijding wel gunstig. Op veel percelen is het groeistadium van het gewas al ver genoeg gevorderd om te schoffelen of eggen. Ook vingerwieders kunnen bij het schoffelen worden ingezet. Eggen is met lage rijsnelheid en veerspanning mogelijk vanaf het vierbladstadium. Bij verdere ontwikkeling van het gewas, is een hogere intensiteit mogelijk zodat de effectiviteit toeneemt.

Specifiek advies voor Conviso Smart-systeem
Ook bij dit systeem speelt de afharding van melganzenvoet en uitstaande melde een rol. Het algemene avies is  om per hectare 0,5 liter Conviso One, 1 liter olie, 0,5-1 liter fenmedifam (160 g/l) en 0,5-1 liter ethofumesaat (200 g/l) te gebruiken, Onder de huidige omstandigheden de hoogste dosering fenmedifam en ethofumesaat gebruiken.

LET OP: standaard bietenrassen zijn erg gevoelig voor Conviso One. Dus voorkom overwaaien en denk aan tankreiniging.


Gebruik Conviso One met hoogste dosering partners tegen grote en afgeharde uitstaande melde.

 

 

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant