Onderhoud aan granulaatstrooiers op zaaimachines

Het is belangrijk om de granulaatstrooier op de bietenzaaimachine tijdig klaar te maken en de werking te controleren. Aandachtspunten voor een goede werking van de granulaatstrooier zijn:

  • de afgifte van granulaat moet per rij hetzelfde zijn. Dit is na te gaan door onder elke pijp een bakje te plaatsen en af te draaien volgens de afdraaitabel en/of afdraaitest van de betreffende machine. De opgevangen hoeveelheid granulaat moet in elk bakje (+/- 5%) hetzelfde zijn. Denk bij het werken met granulaat aan voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschreven op het veiligheidsblad (MSDS) van het desbetreffende granulaat;
  • controleer of het granulaat voor de toestrijker in de zaaivoor valt. De pijp dient dus voor de toestrijker gemonteerd te zijn;
  • het is wettelijk verplicht om de granulaatstrooiers periodiek te laten keuren. Deze verplichting geldt voor machines van 3 jaar en ouder; de keuringsfrequentie van deze machine is, ongeacht de werkbreedte, 6 jaar. Zie hiervoor https://www.sklkeuring.nl/wat-wij-keuren/skl-keuring-granulaatstrooiers/.

Meer informatie
In de teelthandleiding op www.irs.nl vindt u meer informatie over het onderhoud van zaaimachines en het bericht ‘Goede zaaischijven voor voldoende en egaal plantaantal’.


Voor een juiste afgifte van granulaat is het advies om de afgifte tijdig af te controleren en te onderhouden.

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant