Onderhoud aan granulaatstrooiers op zaaimachines

Zoals we eerder schreven is het nuttig om zaaischijven te laten keuren, zie ‘Jaarlijkse zaaischijvenkeuring 2020/2021’. Insturen kan tot 1 februari 2021. Voor een goed resultaat is ook het overige onderhoud van de zaaimachine belangrijk. Meer informatie over de zaaischijvenkeuring en het overige noodzakelijke onderhoud is te vinden in hoofdstuk 3.2 Zaaimachines van de teelthandleiding. Belangrijk is om ook de granulaatstrooier op de zaaimachine tijdig klaar te maken en te controleren. Aandachtspunten voor een goede werking van de granulaatstrooier zijn:

  • de afgifte van granulaat moet per rij hetzelfde zijn. Dit is na te gaan door onder elke pijp een bakje te plaatsen en het aandrijfwiel een aantal slagen (bijvoorbeeld 20) te draaien. De opgevangen hoeveelheid granulaat moet in elk bakje (+/- 5%) hetzelfde zijn. Denk bij het werken met granulaat aan voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschreven op het veiligheidsblad (MSDS). De dosering is te controleren door te rekenen met de afgelegde afstand (wielomtrek x aantal slagen; in dit voorbeeld 2,0 m x 20 = 40 m. Bij een rijafstand van 0,5 meter is de oppervlakte dan 20 m2). De afgegeven hoeveelheid moet dan 20/10-000 van de dosering per hectare zijn;
  • controleer of het granulaat voor de toestrijker in de zaaivoor valt. De pijp dient dus voor de toestrijker gemonteerd te zijn;
  • het is wettelijk verplicht om de granulaatstrooiers periodiek te laten keuren. Deze verplichting geldt voor machines van 3 jaar en ouder; de keuringsfrequentie van deze machine is ongeacht de werkbreedte 6 jaar. Zie hiervoor https://www.sklkeuring.nl/nl/wat-wij-keuren/granulaatstrooiers/.

 

Meer informatie
In de teelthandleiding op www.irs.nl vindt u meer informatie over het onderhoud van zaaimachines.

 


Foto 1: Door de granulaatstrooier voor het zaaiseizoen te controleren is een gelijkmatige en juiste afgifte gewaarborgd.

Onderhoud aan granulaatstrooiers op zaaimachines

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant