Nu al werken aan bladschimmelbestrijding 2022!

In elke regio komen de bladschimmels cercospora, stemphylium, roest, ramularia en meeldauw jaarlijks terug na het sluiten van het gewas. Zonder de juiste maatregelen kunnen ze veel opbrengstderving veroorzaken en dus het rendement van de bietenteelt negatief beïnvloeden. Op dit moment kunnen er een aantal maatregelen genomen worden om de bladschimmelbeheersing in 2022 te vergemakkelijken.

Teeltmaatregelen
Naarmate het najaar vordert, neemt de groei van de suikerbieten af. Hierdoor zal een behandeling tegen bladschimmels vanaf circa half oktober niet meer rendabel zijn (zie ook dit bericht). Wel heeft de aantasting van dit moment gevolgen voor de teelt in 2022 op percelen naast de bietenpercelen van dit jaar en op percelen waar een bietenhoop heeft gelegen. Het is dus zaak om te zorgen dat er zo weinig mogelijk bladresten (met daarop de bladschimmels) op naast gelegen percelen terecht komen. Door integraal te ontbladeren of door een (lichte) grondbewerking zo snel mogelijk na de oogst uit te voeren, kan  de verspreiding van de sporen met de wind ook worden beperkt. Met name op de lichte gronden waar in het voorjaar de hoofdgrondbewerking wordt uitgevoerd, kan dit de verspreiding in het najaar/winter beperken.

Perceelskeuze 2022
Let op de intensiteit van de bieten in de rotatie bij de perceelskeuze. Hoe intensiever de bieten geteelt worden, hoe hoger de druk van bladschimmels. Dit is vooral bij cercospora het geval bij een teelt van 1 op 4 of krapper. Voor stemphylium geldt dat aardappels als voorvrucht de druk ook kunnen vergroten. Kies als het mogelijk is voor percelen die niet naast een bietenperceel van dit jaar liggen.

Middelen
Het aantal toegelaten werkzame stoffen loopt de laatste jaren terug. Dit jaar is de EU toelating van de actieve stof cyproconazool komen te vervallen. Dat betekent dat de middelen met cyproconazool uitgefaseerd gaan worden. Voor de bieten betreft het Sphere en Mirador Xtra. Deze middelen kunnen tot 30 november 2021 worden gekocht en tot 30 november 2022 worden opgebruikt. Om in 2022 minimaal twee verschillende triazolen te kunnen gebruiken in de bladschimmelbeheersing, is het aan te bevelen deze middelen voor 30 november 2021 aan te schaffen.

Zie voor meer informatie over bladschimmels: www.irs.nl/bladschimmel.


Voor een goede bladschimmelbeheersing is het nodig om nu al maatregelen te nemen!

Nu al werken aan bladschimmelbestrijding 2022!

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant