Nieuws uit de bietenkliniek: zeldzaam aaltje gevonden

Afgelopen week hebben we het aaltje Xiphinema diversicaudatum aangetroffen in een monster van zeer slecht groeiende en afstervende bieten uit het zuidoostelijk zandgebied. Xiphinema is in Nederland een zeer zeldzaam aaltje in de akkerbouw. Het is bekend dat het schade doet aan aardbeien en in wijngaarden. Het komt voor op zeer lichte gronden. Over de bestrijdingsmogelijkheden is echter niets bekend.
 
Symptomen
Xiphinema leeft niet in de bietenwortel, zoals wortelknobbel- en bietencysteaaltjes, maar is een vrijlevend aaltje. Het prikt aan de hoofdwortel. Bij het aanprikken van de wortel, is te zien dat de wortels splitsen en de hoofdwortel rot wordt (foto 1). De bladeren van de jonge bietenplanten kleuren vanuit de bladranden geel (foto 2). Het is nog onduidelijk of dit komt door een verstoorde opname of door virussen die dit aaltje overbrengt.
 
Achtergrondinformatie
Deze aaltjes komen slechts sporadisch voor. Uit de resultaten gepubliceerd in het rapport ‘Monitoring nulsituatie’, dat uitgevoerd is in het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing, blijkt dat op slechts twee van de 500 onderzochte percelen Xiphinema diversicaudatum werd aangetroffen. Eenmaal in het zuidoostelijk zandgebied en eenmaal in het oostelijk zandgebied (Gelderland).

Foto 1. Gesplitste wortels en het afsterven van de hoofdwortel door het aanprikken door het aaltje Xiphinema diversicaudatum. Als reactie hierop vormt de plant veel nieuwe zijwortels
.
 
Foto 2. Geelverkleuring van de bladeren, doordat het aaltje Xiphinema diversicaudatum de wortels heeft aangeprikt.

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant