Nieuws uit de bietenkliniek: Wortelrot door stengelaaltjes

Bij IRS Diagnostiek zijn monsters met stengelaaltjes binnengekomen. Wortelrot door stengelaaltjes is in het veld lastig te herkennen. Pas bij een hele zware aantasting, waarbij de suikerbieten volledig rot zijn, kleurt het blad geel. Bij een lichtere aantasting, waarbij de wortels gedeeltelijk rot zijn, is het blad vaak nog gewoon groen. Bekijk dus regelmatig de wortels van de bieten!

Symptomen stengelaaltjes
Stengelaaltjes, die in het voorjaar de bieten al binnen dringen, veroorzaken wortelrot in het najaar. Ze komen vooral voor op percelen met kleigrond, waarbij de aaltjes langer kunnen overleven naarmate de grond zwaarder is. De ernstigste problemen met wortelrot komen vaak voor in een jaar waarin het voorjaar koud en nat is geweest. In het voorjaar veroorzaken de stengelaaltjes meerkoppigheid. Vanaf augustus zijn ook symptomen van wortelrot zichtbaar. Bij licht aangetaste bieten kenmerkt zich dit door kurkvormige plekjes net onder de schil op de grens grond/lucht. Zwaarder aangetaste bieten kunnen grotere scheuren hebben in de kop (foto 1) en hebben een typische azijngeur. De bieten lijken vaak nog redelijk gezond, maar door tegen de kop aan te trappen, valt de kop van de biet en is wortelrot duidelijk zichtbaar (foto 2).

Dit kunt u nu doen…
Bekijk regelmatig de bieten op uw perceel, niet alleen het loof, maar ook de wortels. Doe dit zeker als er licht gekleurde plekken in het perceel komen of op plekken waar u in het verleden kroef in uien hebt gehad of waar luzerne heeft gestaan. Leg de plek(ken) altijd vast. Kies ervoor om de bieten (indien nog niet al te rot) zo snel mogelijk te leveren en vooral niet te bewaren. Het wortelrot zet altijd door in de herfst, waardoor wortelrot alleen maar erger wordt.

…en dit kunt u later doen
Vermijd de teelt van o.a. uien, luzerne en tuinbonen op percelen waar stengelaaltjes aanwezig zijn. Dit zijn gewassen die het aaltje zeer sterk vermeerderen. Een compleet overzicht van de waardgewassen is te vinden op www.aaltjesschema.nl. Verder is het advies om bij een volgende bietenteelt op het perceel Vydate 10G toe te voegen in de zaaivoor op de gemarkeerde plekken. Het voorkomt wortelrot niet, maar beperkt het wel.

Meer informatie kunt u vinden in de teelthandleiding ‘Aaltjes’.

Oproep voor monsters
Schade door stengelaaltjes neemt de laatste jaren sterk toe in ui, aardappel en suikerbiet. Om het aaltje beter te beheersen, werken onderzoekers aan verschillende onderzoeken om dat te veranderen. Ziet u stengelaaltjes in suikerbieten, dan ontvangen we graag enkele suikerbieten met symptomen.


Foto 1. Scheuren in de kop door een aantasting met stengelaaltjes.


Foto 2. Ernstige wortelrot door stengelaaltjes, terwijl het blad nog groen was.


Foto 3. Aantasting door stengelaaltjes is vaak pas aan het blad te zien als de bieten al bijna helemaal rot zijn.

Nieuws uit de bietenkliniek: Wortelrot door stengelaaltjes

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant