Nieuws uit de bietenkliniek: wortelknobbelaaltjes

Bij diagnostiek zijn er meerdere monsters binnengekomen met knobbels op de wortels, veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes.

Schade door wortelknobbelaaltjes
Wortelknobbelaaltjes zorgen ervoor dat bietenplanten in groei achterblijven. In het veld komt dit vaak pleksgewijs voor, waarbij de groei onregelmatig is in de rij en tussen rijen (foto 1). De hoofdwortel stagneert in groei en er ontstaan grote aantallen knobbels op de zijwortels (foto 2). In deze knobbels vermeerderen de wortelknobbelaaltjes, wat leidt tot een hogere populatie in de volgteelt. Ook kan de plant extra zijwortels vormen. Hierdoor is de wortelopbrengst lager. Na het zaaien van de bieten zijn er geen maatregelen meer beschikbaar voor de beheersing van schade.

Er zijn vier soorten wortelknobbelaaltjes die schade kunnen veroorzaken in suikerbieten:

  • Het noordelijke wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla);
  • Het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi);
  • Het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax);
  • Het graswortelknobbelaaltje (Meloidogyne naasi).

Schade in suikerbieten is te beperken door te kiezen voor niet-waardgewassen in de rotatie en/of granulaat (Vydate 10G) bij het zaaien. De waardgewassen zijn afhankelijk van het soort wortelknobbelaaltje, daarom is het belangrijk dat bij het constateren van wortelknobbelaaltjes de teler de soort laat bepalen. Meer informatie hierover is te vinden op www.aaltjesschema.nl. Mogelijk zijn wortelknobbelaaltjes in de toekomst ook te beheersen door gebruik te maken van resistente bietenrassen. Lees meer hierover in dit bericht.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de soorten aaltjes en maatregelen om in dit in de toekomst te kunnen voorkomen? Raadpleeg dan de Teelthandleiding ‘Aaltjes’.

Foto 1. Door aantasting van wortelknobbelaaltjes ontstaan er plekken in het perceel met onregelmatige groei in de rij en tussen rijen.


Foto 2. Knobbels op de wortels veroorzaakt door wortelknobbelaaltjes.

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant