Nieuws uit de bietenkliniek: stuifschade

Twee weken geleden heeft het op verschillende plekken in het land flink gewaaid. Zelfs op kleigronden begon de grond hierdoor te verstuiven. Gronddeeltjes die langs bietenplantjes schuren, kunnen schade aan het gewas aanrichten Bij IRS-diagnostiek zijn verschillende monsters met (symptomen van) binnengekomen.

Check het groeipunt
Voor plantwegval is een beschadigd groeipunt doorslaggevend. U kunt zelf beoordelen of het groeipunt nog intact is door in het hart van het bietenplantje te kijken. Een groen hart betekent dat er nog leven in de plant zit. In veel gevallen wordt dan nieuw blad gevormd en blijft het bij een groeiachterstand. Is het groeipunt zwart of bruin gekleurd, dan is dit dusdanig beschadigd dat herstel van het plantje niet meer . Overzaaien is op dit moment niet meer rendabel, ook niet bij zeer lage plantaantallen.

 
Foto 1.
Gesneuveld bietenplantje door stuifschade. Het hart is bruin gekleurd (foto: Cosun Beet Company)


Foto 2. Hoewel een groen groeipunt positief is, zet stuifschade het gewas wel op een achterstand.

 

 

 

 

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant