Nieuws uit de bietenkliniek: plantwegval door wortelbrand

Bij IRS diagnostiek komen momenteel monsters binnen waarin wortelbrand zorgt voor plantwegval. Kiemplantwegval door wortelbrand kan veroorzaakt worden door verschillende bodemschimmels. Op dit moment zijn vooral pythium en aphanomyces de boosdoeners.

Pythium
Pythium is vaak al in de bodem aanwezig. De schimmel infecteert de bietenwortel, waarna de wortel glazig wordt, bruin tot zwart verkleurt en vervolgens afsterft (foto 1). Door de kleur lijkt het alsof de wortels zijn afgebrand. Pythium komt vooral voor als het koud en nat is of bij zuurstofgebrek in de bodem door verslemping of korstvorming. De aantasting door pythium stopt als de bietenplant twee echte blaadjes heeft.

Aphanomyces
Ook aphanomyces infecteert de bietenwortel. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van pythium. Kenmerkend voor aphanomyces is de sterke insnoering van de wortels, de afdraaiers (foto 2). Bij een sterke insnoering breekt de wortel af en vallen de planten weg. Tot het twaalfbladstadium is het schadebeeld dan ook vooral plantwegval, daarna kan aphanomyces ook wortelrot veroorzaken. Een lage pH en veel vocht door bijvoorbeeld een slechte waterhuishouding of overvloedige neerslag bevorderen de infectie.

Zaadbehandeling beschermt vier weken
Zaadbehandeling met hymexazool beschermt de jonge bietenplantjes tegen zowel pythium als aphanomyces. Na vier weken is deze bescherming echter uitgewerkt. Door de koude en natte start van dit voorjaar, was de ontwikkeling van de bieten traag. Hierdoor waren de bieten te klein op het moment dat de fungiciden uitgewerkt was. Voor nu is er niets aan infectie met pythium of aphanomyces te doen.

Goede bodemstructuur en afwatering
Om deze problemen in de toekomst te voorkomen of verminderen, is het belangrijk te zorgen voor een goede bodemstructuur en voldoende afwatering op de bietenpercelen. Bij beheersing van aphanomyces helpen ook een voldoende hoge pH en een ruime gewasrotatie bieten, 1 op 4 of ruimer, mee.


Foto 1. Wortelbrand veroorzaakt door pythium. De wortel wordt bruin/zwart en sterft af, waarna de hele plant doodgaat.


Foto 2. Wortelbrand veroorzaakt door aphanomyces. Er ontstaan afdraaiers, insnoeringen van de wortels, waarna de wortel afbreekt en de plant afsterft.

Contactpersoon

Annet Doornenbal
Cichoreiteelt / bodemschimmels / virussen

Mogelijk ook interessant