Nieuws uit de bietenkliniek: plantwegval door pythium

Bij IRS-Diagnostiek zijn kiemplanten binnengekomen die zijn weggevallen na de opkomst. De wegval van de bietenplanten werd veroorzaakt door wortelbrand. In dit geval is pythium hiervan de oorzaak. Bij aantasting verkleuren de wortels en het hypocotyl glazig bruin tot zwart en sterft de plant af.

De fungiciden hymexazool en Vibrance SB die in de pil van het bietenzaad zitten, beschermen allebei de kiemplant de eerste weken na het zaaien tegen pythium. Echter, bij een langzame of moeilijke opkomst kan het bietenplantje nog te klein zijn wanneer deze fungiciden zijn uitgewerkt. Dit kan ook het geval zijn bij een hoge druk van pythium. Op dit moment is er niets meer aan te doen. Vanaf het 2-4 bladstadium is de bietenplant sterk genoeg en zal niet meer door pythium wegvallen. Pythium wordt bevorderd door gebrek aan zuurstof in de grond (bijvoorbeeld door nattigheid, verslemping of een korst) en relatief lage bodemtemperaturen.


Aangetaste kiemplant door pythium. Het ziektebeeld wordt ook wel wortelbrand genoemd.


Een detailopname onder microscoop waar de sporangia (grijze bollen) van pythium zichtbaar zijn.

Contactpersoon

Bram Hanse
Schimmels, bacteriën en virussen / diagnostiek

Mogelijk ook interessant