Nieuws uit de bietenkliniek: meerkoppigheid kent vele oorzaken

Op dit moment zijn op veel percelen planten te zien met meerkoppigheid. Deze planten kenmerken zich door een wildgroei aan bladeren (foto 1 en 2). In dit bericht leest u meer over de mogelijke oorzaken.

Meerkoppigheid ontstaat als in het jonge plantstadium het groeipunt beschadigd raakt. Hierdoor loopt de plant aan de zijkanten uit en ontstaan dus ‘meerdere koppen’, vandaar de term ‘meerkoppigheid’. In veel gevallen is het groeipunt dit voorjaar beschadigd geraakt door vorst rondom de opkomst. Maar ook zien we meerkoppigheid doordat hazen vroeg in het voorjaar bladeren hebben weggevreten en daarbij net het groeipunt hebben geraakt. Op kleigronden kan meerkoppigheid ook ontstaan als stengelaaltjes de jonge bietenplanten binnendringen en op zandgronden zien we naast bomen en/of singels regelmatig meerkoppige bieten doordat wantsen de jonge bieten in het groeipunt hebben aangeprikt.


Foto 1. Planten met meerkoppigheid kenmerken zich door een wildgroei aan bladeren.

 


Foto 2. Meerkoppigheid als gevolg van een aantasting vroeg in het seizoen. Er zijn vele oorzaken, zoals vorst, stengelaaltjes, vreterij door hazen, aanprikken door wantsen.

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant