Nieuws uit de bietenkliniek: Longidorus elongatus in bieten

Afgelopen weken zijn er bij IRS Diagnostiek bieten ingestuurd met zeer veel verdikte en korte zijwortels (foto 1 en 2). Hierin zijn een groot aantal Longidorus elongatus aaltjes (foto 3) aangetroffen. Dit aaltje wordt sporadisch waargenomen in suikerbieten. Het aaltje is dan ook niet zo bekend en daarom brengen we u graag op de hoogte van de symptomen.

Longidorus elongatus is een vrijlevend wortelaaltje van ongeveer 5 mm lang. Vrijlevende wortelaaltjes zijn ectoparasieten, wat betekent dat ze de wortel niet binnendringen maar alleen de jonge wortelpunten aanprikken. Door het aanprikken ontstaan symptomen als verdikte, korte en zwarte zijwortels. Het aaltje veroorzaakt voornamelijk schade in grasland en aardbeien, maar kan bij grote aantallen ook schade veroorzaken in suikerbieten. In eerder onderzoek is aangetoond dat bij 100 van deze aaltjes in 200 gram grond suikerbieten sterk achterbleven in groei en zelfs plantwegval konden veroorzaken. Zulke hoge aantallen worden echter zelden aangetroffen.


Foto 1. Korte, zwarte zijwortels ontstaan doordat het aaltje Longidorus elongatus de wortels heeft aangeprikt.


Foto 2. Korte, zwarte zijwortels ontstaan doordat het aaltje Longidorus elongatus de wortels heeft aangeprikt.


Foto 3. Het aaltje Longidorus elongatus (5 mm lang) tussen zandkorrels. Ze kunnen ook op zavel voorkomen. 

 

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant