Nieuws uit de bietenkliniek: bietencysteaaltjes

Bij diagnostiek zijn de afgelopen tijd diverse bietenmonsters binnengekomen met aantasting door bietencysteaaltjes (BCA).

Herkenning van aantasting door bietencysteaaltjes
Door het aanhoudende warme en droge weer, is het gevolg van aantasting door BCA extra goed zichtbaar. Dit kenmerkt zich door bieten met hangende bladeren, ook wel bekend als ‘slapende bieten’. Deze slapende bieten komen vaak in ronde plekken voor op het perceel (foto 1). Op de bietenwortels zijn cysten zichtbaar, die er uit zien als witte, citroenvormige speldenkoppen (foto 2).

Levenscyclus
Schade door bietencysteaaltjes kan veroorzaakt worden door witte of gele bietencysteaaltjes. Cysten van gele- en witte bietencysteaaltjes kunnen jarenlang overleven op een perceel. In het voorjaar komen larven uit de cysten en dringen vervolgens de bietenwortels binnen. Op de bietenwortels worden vervolgens opnieuw cysten gevormd. Deze cysten rijpen uiteindelijk af en blijven achter in de bodem. Zo kunnen zich ongeveer 3 à 4 generaties per jaar ontwikkelen.

Schade
In jaren met een droge zomer kan zelfs een lage BCA-besmetting al invloed hebben op de opbrengst. De schade uit zich voornamelijk in vermindering van het wortelgewicht. Een hoge besmetting kan zelfs leiden tot wel 50% opbrengstreductie. Door versterkte zijwortelvorming kan tijdens de oogst ook de hoeveelheid grondtarra toenemen. Daarnaast treedt er vaak magnesiumgebrek op en kan de aantasting door verticillium worden versterkt als gevolg van bietencysteaaltjes. Suikergehalte en winbaarheid worden daarentegen zelden beïnvloed door bietencysteaaltjes.

Rassenkeuze en meer informatie
Op dit moment kunnen geen aanvullende maatregelen worden getroffen om schade door BCA te beheersen. Om schade in de toekomst te voorkomen kunnen een aantal maatregelen worden genomen zoals de keuze van een partieel resistent bietenras, resistente groenbemesters, een ruimere waardplantrotatie en het nemen van grondmonsters om de besmetting in kaart te brengen. Meer informatie staat in het artikel ‘aantasting door bietencysteaaltjes is te voorkomen’.

Meer informatie over de vermeerdering, beheersing en waardplanten staan beschreven in het aaltjesschema van WUR en in de IRS-teelthandleiding.


Foto 1. De aanhoudende droogte en aantasting van bietencysteaaltjes hebben op dit perceel gezorgd voor slapende bieten.


Foto 2. Bietencysteaaltjes zijn te herkennen als witte of gele, citroenvormige speldenkoppen op de bietenwortels. De cysten zijn circa 1 mm groot.

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant