Nieuws uit de bietenkliniek: ander soort emelten

Dit jaar is er enorm veel aantasting in suikerbieten door emelten geweest in vergelijking met voorgaande jaren. Al eerder hebben wij op onze website bericht over emelten. We vermoedden toen dat de schade snel zou stoppen, omdat het zeer droog is gebleven. Echter, dit bleek niet het geval te zijn.
 
In Nederland zorgen de emelten (larven) van de Tipula-soort regelmatig voor schade in bieten. De langpootmuggen van deze soorten zijn bruin van kleur. De larven worden over het algemeen 3 tot 4 cm lang. Ze komen vooral ’s nachts boven de grond en vreten dan vervolgens aan de bladeren en stengel van de bieten. Bij droog weer komt de emelt niet of nauwelijks boven de grond en bij die omstandigheden blijft de schade dan ook meestal beperkt.
 
Dit jaar zien we, ondanks de droogte, toch veel emeltenschade. Nieuwe schademeldingen komen er nu nauwelijks meer bij. Op percelen waar schade is geweest, konden afgelopen week de langpootmuggen worden waargenomen (foto 1). In de grond waren de lege poppen te vinden. De langpootmuggen zijn erg opvallend door hun gele kleur. Over de rug lopen zwarte strepen. De larven (emelten) van deze soort (Nephrotoma) blijven kleiner dan de larven van Tipula. Ze zijn maximaal 1 tot 1,5 cm lang. Onze Belgische collega’s van het KBIVB hebben hierover al contact gehad met onderzoekers van de universiteit van Gembloux en zij stellen dat deze soort niet of nauwelijks boven de grond komt, waardoor er alleen maar ondergrondse schade ontstaat. Ook bij droogte vreten zij gewoon door. In tegenstelling tot Tipula, die de voorkeur heeft voor grasachtigen, legt Nephrotoma haar eieren ook op kale percelen. De laatste keer dat deze soort voor zo’n massale schade heeft gezorgd is circa 25 jaar geleden.
 
Op dit moment zijn de meeste emelten verpopt of aan het verpoppen, waardoor de schade dus snel zal stoppen.
 
 
   Foto 1. Langpootmug van de Nephrotoma-soort.
Nieuws uit de bietenkliniek: ander soort emelten

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant