Nieuw ‘bewaaradvies neerslag’ als test van start

De tijd van het jaar is weer aangebroken dat bieten op voorraad worden gerooid voor de leveringen in het laatste deel van de campagne. Naast rooikwaliteit en gezondheid van de bieten speelt koel, vorstvrij en droog bewaren een belangrijke rol bij het beperken van de kwaliteitsverliezen tijdens de bewaring.

Bewaaradvies suikerbieten uitgebreid
Bij het bewaren van suikerbieten is het cruciaal om vorstschade te voorkomen. De komende week wordt droog en koud weer verwacht met kans op nachtvorst. Het is daarbij zaak om de weersverwachtingen goed te blijven volgen. Bij temperaturen onder de -2°C beginnen de bieten te bevriezen wat vorstschade tot gevolg kan hebben. Via het bewaaradvies vorst, wat al enkele jaren in samenwerking met Weerplaza wordt verzorgd, kunnen telers voor hun locatie een bewaaradvies raadplegen ten aanzien van het al dan niet treffen van vorstbeschermende maatregelen voor hun bietenhoop. Naast vorstvrij en koel bewaren heeft het droog houden van de bieten tijdens bewaring ook voordelen, vooral voor bieten die langer dan twee weken bewaard worden. Bij droog bewaren blijft doorgaans het suikergehalte beter op peil, neemt het tarrapercentage wat af en is minder snel kans op schimmelgroei. Droog houden van de hoop is mogelijk door deze af te dekken met vliesdoek, bijvoorbeeld Toptex. Daartoe is het belangrijk dat de hoop wordt afgedekt voordat er neerslag van betekenis gaat vallen. Om telers naast een locatiespecifiek afdekadvies voor vorstvrij bewaren ook van een advies voor droog bewaren te kunnen voorzien is het bewaaradvies suikerbieten uitgebreid en bestaat deze nu naast een bewaaradvies vorst eveneens uit een bewaaradvies neerslag.

Doel van bewaaradvies neerslag
Het nieuwe bewaaradvies neerslag is vooral bedoeld om het moment te bepalen waarop de hoop bij voorkeur afgedekt dient te zijn voordat neerslag van betekenis gaat vallen. In een bietenhoop die te laat afgedekt wordt met vliesdoek nadat deze al flink is natgeregend duurt het nog lang voordat deze onder het vliesdoek weer is opgedroogd. Aan de andere kant kan het bij stabiel droog weer juist gunstig zijn om de hoop niet af te dekken om zoveel mogelijk natuurlijke ventilatie mogelijk te maken. Zeker bij bieten die net aan de hoop zijn gereden na de oogst komt in de eerste dagen nog de nodige warmte vrij. Via bewaaradvies neerslag wordt inzichtelijk wanneer de weersverwachtingen zodanig zijn dat afdekken met vliesdoek aanbevolen wordt.

Droog bewaren is niet automatisch ook vorstvrij bewaren
Afdekken met vliesdoek houdt de bieten droog, maar vliesdoek alleen is onvoldoende als vorstbescherming. Als het bewaaradvies vorst aangeeft dat vorstbeschermende maatregelen nodig zijn dan is het advies om winddichtmateriaal op de hoop te leggen. Bij hopen die al met vliesdoek zijn afgedekt kan dat bijvoorbeeld door middel van het aanbrengen van Jupettes op het vliesdoek of door een extra laag met plastic folie over het vliesdoek heen te trekken. Dit winddichtmateriaal dient na de vorstperiode weer verwijderd te worden om een snel oplopende temperatuur in de hoop te voorkomen.

Kijk voor verdere informatie over de bewaring van suikerbieten in de IRS teelthandleiding.


Via het nieuwe bewaaradvies neerslag is een locatiespecifiek advies te raadplegen met betrekking tot het al dan niet droog afdekken van de bietenhoop in verband met de verwachte hoeveelheid neerslag in de aankomende vijf dagen.

Nieuw ‘bewaaradvies neerslag’ als test van start

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant