Neem een grondmonster om bietencysteaaltjesschade in 2024 te voorkomen

De afgelopen weken zijn er op percelen slapende bieten zichtbaar geweest. Op een aantal percelen werd dit veroorzaakt door aantasting van bietencysteaaltjes (BCA). Om verrassingen in de bietenteelt van 2024 te voorkomen, kunt u het perceel van 2024 bemonsteren op de aanwezigheid van bietencysteaaltjes. De keuze van de juiste (resistente) groenbemester en het juiste bietenras kunnen afgestemd worden op de uitslag van de BCA-analyse.

Een grondmonster nemen
Omdat bietencysteaaltjes niet homogeen verdeeld over het perceel voorkomen, is het advies om per 1 à 2 hectare 1 monster te laten analyseren. Een monster bestaat uit minimaal 60 steken. In principe kan op dit moment al een grondmonster worden genomen. Uitzondering hierop is wanneer er op dit moment een waardplant voor het witte bietencysteaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, melganzenvoet) of voor het gele bietencysteaaltje (bieten, spinazie, koolsoorten, erwten, vlinderbloemigen, melganzenvoet) op het te bemonsteren perceel staat. Er worden dan namelijk nog nieuwe cysten gevormd, daardoor is het beter om de bemonstering minimaal 6 maanden uit te stellen voor een betrouwbaarder beeld. Voor overige aaltjes is het advies om tussen december en februari te bemonsteren.

Rassenkeuze afstemmen op het perceel
Het advies is om een BCA-resistente groenbemester, zoals bladrammenas of gele mosterd, te telen als er bietencysteaaltjes op het perceel worden aangetroffen. Deze groenbemesters lokken actief de larven uit de cysten, waardoor ze afsterven, met een afname van het aantal bietencysteaaltjes tot gevolg. Daarnaast is het verstandig om voor een BCA-bietenras te kiezen, om opbrengstderving te voorkomen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat BCA-bietenrassen altijd partieel resistent zijn, waardoor bij een zware besmetting (>1.500 eieren + larven) de opbrengst toch kan verminderen. Daarnaast is er geen actieve uitzieking van de larven, maar zullen de bietencysteaaltjes minder hard vermeerderen in vergelijking tot een vatbaar bietenras.

Meer informatie
Meer informatie over de levenscyclus, groenbemesters, rassenkeuze en bemonstering van andere aaltjes zijn te vinden in de teelthandleiding.

Foto 1. De aanhoudende droogte en aantasting van bietencysteaaltjes hebben op dit perceel gezorgd voor slapende bieten.


Foto 2. Door het nemen van een grondmonster kan de bietencysteaaltjes besmetting van een perceel in kaart gebracht worden. Hier kan de keuze van een groenbemester en bietenras op afgestemd worden om opbrengstderving te voorkomen.

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant