Na regen komt…

Maart is bovengemiddeld nat verlopen. Vanaf deze week verandert de weersvoorspelling en wordt droog weer verwacht, wat betekent dat het landwerk voorzichtig opgepakt gaat worden. In dit bericht volgen daarom enkele adviezen rondom het voorjaarswerk voor de bieten.

Structuur
Iedere dag later zaaien, gaat ten koste van de wortelopbrengst. Te vroeg zaaien, als de grond nog niet draagkrachtig is, kost echter ook opbrengst. Ook de bouwvoor moet voldoende opgedroogd zijn om zonder structuurschade te kunnen rijden. Het risico is, naast insporing, dat de zaaivoor onderin versmeert en uitdroogt als regen na zaai uitblijft. De horizontale wortelgroei die als gevolg daarvan kan ontstaan, kost opbrengst als er onvoldoende regen valt en bemoeilijkt het kop- en ontbladerwerk.

Zaaibed
Idealiter ligt het bietenzaad op de vaste ondergrond. Egaal en niet te diep bewerken (3 tot 4 centimeter is prima) is dan ook belangrijk. Een te diep zaaibed belemmert de aanvoer van vocht naar het zaad en kan tot een onregelmatige opkomst leiden. Het lichtjes aandrukken van het zaaibed zorgt voor aansluiting met de ondergrond en maakt de kans op schade door plagen in de bodem kleiner. Voldoende afdekken van het zaad verkleint de kans op muizenvraat en een te grof zaaibed is voor slakken aantrekkelijk. Afhankelijk van de situatie kan hier rekening mee worden gehouden.

Ook op lichte grond is het zaak om te wachten tot de bouwvoor voldoende droog is voor bewerking. Op deze gronden is het aandrukken van het zaaibed minstens zo belangrijk om het verstuiven en uitdrogen van het zaaibed te beperken. Probeer de grond zo grof mogelijk te laten vallen om de stuifgevoeligheid te verminderen. Op stuifgevoelige gronden is het inzaaien van een stuifdek of toepassen van een product als papiercellulose dan ook verstandig. Meer hierover vindt u in de teelthandleiding.

Bandenspanning
Om én structuurschade én een niet egaal zaaibed te vermijden, is een lage bandenspanning cruciaal. Bovendien zijn brede banden en zo min mogelijk bewerkingen het meest geschikt voor het klaarleggen van de grond. Ga daarom na wat de laagst mogelijke bandenspanning kan zijn op het land. Een handige tool hiervoor is de Agro Tyre Pressure app, die door meerdere bandenfabrikanten is ontwikkeld.
Met het combineren van de zaaibedbereiding en het zaaien wordt een werkgang uitgespaard. Dat betekent wel extra gewicht, dus kritisch kijken naar de bodemconditie is een must.

In de teelthandleiding staat meer informatie over grondbewerking en zaaibedbereiding.


Foto 1. Met een zaaibedcombinatie is een prima zaaibed te maken met bovendien veel capaciteit. Harder rijden betekent een betere verkruimeling van de grond.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant