Maak gebruik van de vorst

De komende dagen wordt vorst verwacht. Dit is een uitgelezen moment om op bietenland op de zwaardere gronden alvast een voorbewerking uit te voeren. Ook kan op zavel- en kleigronden de kali gegeven worden. Doe dit alleen als de grond zonder insporing te berijden is. 

Voorbewerking
Wanneer de vorst voldoende doordringt in de toplaag en de grond daardoor goed berijdbaar is, dient zich een mooie situatie aan om zonder structuurbederf de ploegsnede te egaliseren of een eerste zaaibed te maken. Beoordeel vooraf of berijding mogelijk is zonder insporing. Door nu het geschikte moment te benutten kan het zaaibed over enkele weken wellicht met een werkgang minder klaargelegd worden of valt de grond voldoende vlak dat er al direct een geschikt zaaibed ligt. Door een eerste bewerking over de vorst uit te voeren kan het zaaibed bovendien alvast wat bezakken.  

Kaligift
Over een bevroren toplaag kan bovendien ook alvast een kalibemesting uitgevoerd worden. Om de bodemvoorraad op peil te houden en een optimale groei te waarborgen, is een kalibemesting noodzakelijk. Door tijdig te strooien wordt zoutschade voorkomen. Bij een goede opbrengst wordt 150 tot 200 kg K2O per hectare afgevoerd. 

Groenbemester
Een overwinterde groenbemester kan bovendien ook al verkleind worden zodat de gewasmassa kan afsterven. De aanwezige stikstof is dan bovendien tijdig beschikbaar als de bieten gezaaid worden.

Meer informatie over de zaaibedbereiding en kalibemesting vindt u in de teelthandleiding.


Bij voldoende vorst kunnen de eerste bewerkingen voor het nieuwe seizoen al uitgevoerd worden.

Maak gebruik van de vorst

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / zaaien / grondbewerking

Mogelijk ook interessant